Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Pedagogische Wetenschappen bachelor AcVa 2018-2019: Practicum 2

Introductie practicum 2

Deze LibGuide hoort bij het pedagogisch practicum van de cursus Pedagogische systemen in de baby- en kindertijd (PSBK) voor studenten Pedagogische Wetenschappen (bachelor 1) en biedt ondersteuning bij de verschillende stappen die gezet moeten worden bij het zoeken naar, vinden van en gebruiken van (wetenschappelijke) bronnen.

Het tweede practicum wordt gehouden op maandag 1 oktober van 15.15 tot 17.00 

Het eerste ging over het zoeken en vinden van literatuur. Dit tweede practicum zal gaan over het zoeken naar andere soorten bronnen.

Aan de orde komen:

Zoeken naar krantenartikelen,
Beeld en geluid,
Blogs en websites,
Rapporten en statistieken (deze pagina is tussentijds naar practicum 1 verhuisd, maar kijk hier in practicum 2 nog goed naar ivm jullie opdracht)
Betrouwbaarheid van online bronnen
Verwijzen in APA stijl, deel 2
Samenvatting en feedback

Opdracht

Dit practicum sluit aan bij jullie opdracht om een media analyse te maken:

Wat wordt er in de Nederlandse media geschreven over jullie vraagstuk?

Gebruik in elk geval:

- 5 krantenartikelen, waarvan er 2 van een nieuwssite mogen komen

- 1 blog, column of interview van of met een cliënt of een jongere van bijvoorbeeld een site van een patiëntenvereniging of belangenorganisatie. Bij jonge kinderen zal dit meestal een ouder als belangenbehartiger zijn.

- 1 blog, column of interview van of met een ouder, of een discussie op een forum voor ouders

- 1 voorlichtingssite van de overheid, een instelling of ouderorganisatie

- 1 documentaire

Het is niet noodzakelijk/mogelijk dit alles vandaag in deze training te vinden. Dit practicum is bedoeld om je op weg te helpen. Er lopen docenten en medewerkers van de bibliotheek rond aan wie je vragen kunt stellen.

Je kunt bij het practicum gebruik maken van het aangeboden invulformulier (je kunt ook die van het eerste practicum  verdergebruiken). Dat is handig bij het maken van de opdrachten en helpt je de gevonden bronnen voor je eindopdracht weer terug te vinden.

Volgende stap

Kijk eventueel eerst nog naar de pagina's Rapporten en statistieken

Of ga aan de slag met krantenartikelen