Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Pedagogische Wetenschappen bachelor AcVa 2018-2019: Betrouwbaarheid:

opdracht 11

Op deze pagina

1. Websites evalueren
2. CRAPMAP voor beoordelen van websites en online bronnen
3. Oefening ter verdieping
4. Opdracht 11

In de speciale LibGuide Evalueren vind je meer informatie over het bepalen van relevantie en wetenschappelijkheid.

Opdracht 11

Het is heel lastig om te bepalen of de informatie die je op internet hebt gevonden wel betrouwbaar is en gebruikt kan worden in je onderzoek/opdracht.

Het is handig dat (altijd) op een systematische manier aan te pakken. De CRAPMAP kan hierbij een handige tool zijn.

Bepaal de betrouwbaarheid van minimaal 1 van de voor je media-analyse gevonden bronnen.

Je hoeft ze niet allemaal in dit practicum te behandelen, maar bekijk alle (internet)bronnen wel zorgvuldig voor je ze gaat gebruiken in je opdracht.
En maak gebruik van de aanwezigheid van docenten en bibliotheekpersoneel als je vragen hebt. Noteer je redenering op het invulformulier om later te kunnen gebruiken.

Eindopdracht: Dit onderdeel is van belang voor je kritische beschouwing (deel van je eindopdracht)!

Websites evalueren

Als je informatie uit webpagina's wilt gebruiken moet je extra voorzichtig zijn en nadenken welke rol je die informatie geeft in je betoog of analyse.

Stel jezelf bij webpagina's de volgende vragen en wees erg voorzichtig als het antwoord vaak nee is.

 1. Is de naam van de auteur/maker beschikbaar (en is er meer over die auteur bekend)?
 2. Is er een (mail)adres van de auteur/maker?
 3. Is de webpagina vrij van (grote hoeveelheden) reclame?
 4. Is het taalgebruik zorgvuldig en foutloos?
 5. Is duidelijk hoe de informatie op de pagina tot stand is gekomen?
 6. Is er bronvermelding aanwezig (dus geen zinnen als 'uit onderzoek blijkt dat' zonder bronvermelding)?
 7. Is er onderbouwing van claims (dus geen zinnen zoals 'iedereen weet dat')
 8. Worden nuanceringen aangebracht of wijst alle informatie dezelfde kant op?
 9. Wordt aangegeven wat nog niet bekend of nog niet zeker is?
 10. Is aangegeven wanneer de pagina geschreven is of bijgewerkt?
 11. Is de pagina neutraal of in elk geval zonder een sterk commercieel of politiek doel?

Dit geldt uiteraard niet als je wetenschappelijke artikelen of e-books gebruikt die op websites staan.

Betrouwbaarheid van bronnen: de CRAPMAP

Het is belangrijk dat je zo systematisch mogelijk te werk gaat bij het evalueren van je bronnen. Onderstaande checklist kan je daar bij helpen.

De CRA(A)P test is ooit ontwikkeld door de bibliotheek van California State University, Chico. Het is een lijst met vragen die je helpen te beoordelen of de (online) informatie die je hebt gevonden betrouwbaar en bruikbaar is. Afhankelijk van je situatie zijn items uit de test meer of minder van belang.

De test is niet speciaal ontwikkeld voor het evalueren van artikelen, maar  bevat wel veel elementen die ook hierop van toepassing zijn.

De bibliotheek heeft een kleine aanpassing gedaan aan de oorspronkelijke lijst en die de CRAPMAP genoemd:

Currency
The timeliness of the information

 When was the information published or posted?
 Has the information been revised or updated?
 Does your topic require current information, or will older sources work as well?

Relevance
The importance of the information for your needs

 Does the information relate to your topic or answer your questions?
 Who is the intended audience?
 Is the information at an appropriate level (not too simple or too advanced)
 Have you looked at a variety of sources before determining this is one you will use?
 Would you be comfortable citing this source in your research paper?

Accuracy
The reliability, truthfulness and correctness of the content

 Where does the information come from?
 Is the information supported by evidence?
 Has the information been reviewed or refereed?
 Can you verify any of the information in another source or from personal knowledge?
 Does the language or tone seem unbiased and free of emotion?
 Are there spelling, grammar or typographical errors? [Second task or achievement]

Publication
The source of the information

 Who is the author/publisher/source/sponsor?
 What are the author's credentials or organizational affiliations?
 Is the author qualified to write on the topic?
 Is there contact information, such as a publisher or email address?

Metrics*
The impact a source has on the scientific field

 Are you able to find metrics for the source?
 What kind of metrics would you consider as a standard?
 Is the source cited by current research?

Altmetrics*
The impact a source has in general

 Are you able to find altmetrics for the source?
 Is your research impacted by how well the source is received?
 What does the public reception of a source indicate?

 * Voor informatie over metrics en altmetrics zie onze libguide Research Impact & visibility: traditional and altmetrics

Purpose
The reason the information exists.

 What is the purpose of the information? Is it to inform, teach, sell, entertain or persuade?
 Do the authors/sponsors make their intentions or purpose clear?
 Is the information fact, opinion or propaganda?
 Does the point of view appear objective and impartial?
 Are there a political, ideological, cultural, religious, institutional or personal bias

Volgende stap

Ga verder naar de volgende pagina over verwijzen naar je nieuwe bronnen in APA stijl