Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Pedagogische Wetenschappen bachelor AcVa 2018-2019: Practicum 1

Introductie

Deze LibGuide hoort bij het pedagogisch practicum van de cursus Pedagogische systemen in de baby- en kindertijd (PSBK) voor studenten Pedagogische Wetenschappen (bachelor 1) en biedt ondersteuning bij de verschillende stappen die gezet moeten worden bij het zoeken naar, vinden van en gebruiken van (wetenschappelijke) bronnen.

Deze training bestaat uit twee practica. Deze worden in 2018 gehouden op maandag 17 september en maandag 1 oktober van 15.15 tot 17.00

Het eerste practicum zal gaan over het zoeken en vinden van literatuur (met name tijdschriftartikelen). Het tweede practicum zal gaan over het zoeken naar andere soorten bronnen zoals krantenartikelen, video, websites en blogs.

De training

De LibGuide bestaat uit tabbladen. Op het tabje bovenaan zie je het onderwerp. Onder elk tabblad zijn verschillende boxen, en soms ook verschillende subpagina's, met informatie te vinden over dat onderwerp.

Op elke pagina vind je in kolom 1 de opdracht(en). In kolom 2 vind je de informatie die je nodig hebt om de opdrachten uit te voeren. Via de knop in kolom 3 kun je verder naar de volgende pagina.

Je kunt navigeren met de links in de 'Op deze pagina box' linksboven, met de 'volgende stap' boxen rechtsboven of naar beneden scrollen voor de next/previous knoppen.

Jullie werken tijdens dit practicum in groepjes van 2 of 3.

Je kunt tijdens de training gebruik maken van bijgevoegd invulformulier. Dat vergemakkelijkt het uitvoeren van de opdrachten en helpt je de gevonden literatuur voor je eindopdracht weer terug te vinden.

Practicum 1

Het eerste practicum gaat over het zoeken en vinden van tijdschriftartikelen.

Na een korte introductie over de bibliotheek en de bibliotheekwebsite doorlopen jullie een aantal pagina's met op de meeste hiervan in de linker kolom een opdracht:

zoeksystemen kiezen

sneeuwbal- en citatiezoeken

onderwerp (zoekvraag en zoektermen)

zoeken op onderwerp

bepalen van de relevantie en wetenschappelijkheid

voorkomen van plagiaat, citeren en parafraseren

verwijzen naar je bronnen (deel 1)

Het is niet noodzakelijk/mogelijk om alle literatuurbronnen voor je eindopdracht vandaag in deze training te vinden. Je kunt het zoeken in eigen tijd voortzetten. Dit practicum is bedoeld om je op weg te helpen, doorloop dus zo veel mogelijk stappen om met alle facetten van literatuur zoeken kennis te maken.

Er lopen docenten en medewerkers van de bibliotheek rond aan wie je vragen kunt stellen.

Naar opdracht 1

Vragen of feedback?

Deze LibGuide is overal vandaan bereikbaar via de site van de Universiteitsbibliotheek

Klik op 'LibGuides'. Je vindt de trainingslibguides (zoals deze of de algemene voor Pedagogische Wetenschappen) onderaan op de pagina.

Op deze pagina bovenaan vind je ook een hele verzameling algemene LibGuides met informatie over diverse onderwerpen, waaronder het zoeken van boeken of artikelen, het opzetten van een zoekstrategie of informatie over zoeksystemen zoals Google Scholar, Scopus of Web of Science.

Voor vragen kun je terecht bij de vak- en informatiespecialisten van de bibliotheek.