Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Premaster Pedagogische Wetenschappen: APA - verwijzen in de tekst

Introductie: APA - verwijzingen in de tekst

Verwijzingen in de tekst moeten kort aangeven wat de bron is en moeten de lezer in staat stellen de literatuur terug te vinden in de alfabetische literatuurlijst aan het einde van het artikel.

Op deze pagina:

Regels voor correct verwijzen in de tekst naar een of meerdere bronnen.

Verwijzen in de tekst volgens de APA regels

De tekst hieronder is gebaseerd op de Publication Manual of the American Psychological Association 6th edition.

Verwijzingen in de tekst moeten kort aangeven wat de bron is en moeten de lezer in staat stellen de literatuur terug te vinden in de alfabetische literatuurlijst aan het einde van het artikel.

Referenties in de tekst worden geciteerd met een auteur-datum systeem en worden op alfabetische volgorde in de literatuurlijst geplaatst. Elke referentie/verwijzing in de tekst moet in de literatuurlijst voorkomen en elke publicatie uit de literatuurlijst moet geciteerd worden in de tekst (met uitzondering van klassieke werken zoals de Bijbel of persoonlijke communicatie die alleen in de tekst vermeld worden, zie secties 6.18 en  6.20 in de Manual).

Het auteur-datum systeem schrijft voor dat de achternaam van de auteur én het jaar van publicatie in de tekst en op de juiste, passende plek vermeld worden.

Vorm:

 1. Wordt de auteur niet met name genoemd in de tekst, dan worden naam en jaartal, gescheiden door een komma, tussen haakjes vermeld, bijvoorbeeld:  Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003) point to...
 2. Als de naam van de geciteerde auteur zelf in de tekst vermeld wordt, is het jaartal van de publicatie tussen haakjes voldoende, bijvoorbeeld: Kessler (2003) found that among epidemiological samples...
 3. Worden zowel het jaartal als de naam (namen) van de auteur(s) in de tekst vermeld dan is dat voldoende om de referentie in de literatuurlijst terug te vinden, bijvoorbeeld: In 2003, Kessler's study of epidemiological samples showed that ...

Meer dan één publicatie van identieke auteur(s)  in één jaar

 • Om de publicaties te onderscheiden wordt het jaartal gevolgd door opeenvolgende letters uit het alfabet
  Bijvoorbeeld: Several studies (Glass, 2009, 2010, 2011a, 2011b; Smith, 2010a, 2010b).....

Meerdere auteurs

 • Indien er twee auteurs van de geciteerde publicatie zijn dan altijd beide auteurs vermelden, bijvoorbeeld: 
  Glass en Smith (2011) vergeleken de resultaten .... 
  Onderzoek naar de ideale klassengrootte (Glass & Smith, 2011) toont, ... 
 • Indien er drie, vier of vijf auteurs van de geciteerde publicatie zijn, wordt de verwijzing in de tekst als volgt:
  • De eerste keer alle auteurs noemen, Bijv: (Adamson, Grier, Johnson, Green, & Allinson, 2005)
  • Bij de volgende verwijzing(en) vermeld je de achternaam van eerste auteur gevolgd door et al.  
   Bijvoorbeeld: Adamson et al. (2009) analysed 34 studies of classroom size. 
   An analysis of 34 studies of classroom size (Adamson et al., 2009)....
 • Indien er zes of meer auteurs van de geciteerde publicatie zijn, wordt alleen de eerste auteur vermeld, gevolgd door et al. 
  Het kan echter gebeuren dat zo’n verkorte verwijzing resulteert in dezelfde vorm als een verwijzing naar een andere bron uit hetzelfde jaar. In zo’n geval worden zóveel auteurs genoemd als nodig is om beide bronnen van elkaar te onderscheiden, gevolgd door et al.

Verwijzingen naar meer dan één bron in de tekst

 • Indien twee of meer artikelen over hetzelfde onderwerp worden aangehaald wordt de verwijzing in de tekst als volgt: Bijv: Several studies (Glass, 2009; Smith, 2010) showed that ...
  Orden de verwijzingen tussen de haakjes in alfabetische  volgorde op achternaam van de eerste auteur.

Verwijzen naar letterlijk citaat (quote) of hoofdstuk

 • Bij een verwijzing naar een specifiek onderdeel van een publicatie worden ook de paginanummer(s) of nummer van het hoofdstuk vermeld. Voor pagina’s worden de afkortingen ‘p.’ (page) of ‘pp.’ (pages) gebruikt.  De aanduiding Hoofdstuk of ‘Chapter’ wordt niet afgekort.
  Bijvoorbeeld: (Glass, 2009, p. 25) of: (Elias, 1990, pp. 302-311) of: (Shimamura, 1989, Chapter 3)
 • Bij letterlijke citaten (quote) de betreffende passage in de lopende tekst tussen "dubbele aanhalingstekens" plaatsen en paginanummer vermelden.

Kom je er niet uit, vraag je docent om hulp of raadpleeg de Manual. In de bibliotheek op de derde verdieping staan meerdere exemplaren ter inzage.

Volgende pagina

Op de volgende subpagina vind je informatie over correct APA verwijzen in de literatuurlijst