Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Handleiding legacy RefWorks: Write-N-Cite problemen

Welke Write-N-Cite versie moet ik gebruiken?

   Dat hangt af van je computer.    Zie ook: [Citeren] > [Write-N-Cite 4 installeren].

   Nieuwe laptops zijn tegenwoordig allemaal 64-bit

   Microsoft-versies kunnen beide zijn (64 of 32 bit), in het laatste geval moet je beide versies downloaden (en vaak een keer extra opnieuw opstarten)

Ik zie geen [Proquest/RefWorks] knop (meer) in Word

Maak de Add-In (opnieuw) actief

Bij nieuwe gebruikers is Add-in soms niet direct zichtbaar in het Word-menu door een blokkade op de pc/laptop;

Bij bestaande gebruikers verdwijnt de Add-in soms uit het Word-menu door een versieconflict, vaak in combinatie met het openen van oudere documenten.

De Add-in inschakelen:

 • Open Word, en kies onder [Bestand] > [Opties] (Engelse versie: [File] > [Options])
 • Kies [Invoegtoepassingen] (Engelse versie: [Add-ins])
 • Kijk óf en zo ja wáár de Add-in wordt vermeld en pas dan de instelling aan (LET OP: de Add-inn kan zijn aangeduid als 'Write-N-Cite' maar ook als  'Proquest for Word') :
  • Indien vermeld onder 'Niet-actieve toepassingen' (Engelse versie: 'Inactive Appplication Add-ins'), klik dan onderaan bij 'Beheren' achter 'COM-invoegtoepassingen' op [Start] (Engelse versie: 'Manage': 'COM Add-ins' > [GO]); vink [Proquest for Word] aan en klik op [OK]. Heeft dit geen effect? Of krijg je (op een eigen laptop) de melding dat dit door een beheerder moet worden uitgevoerd? Volg dan onderstaande procedure Write-N-Cite opnieuw installeren
  • Indien vermeld onder 'Uitgeschakelde toepassingen' (Engelse versie: 'Disabled Application Items'), selecteer dan onderaan via ▼ de [Uitgeschakelde toepassingen] en klik op [Start];  selecteer de 'Write-N-Cite / Proquest for Word' Add-in en klik op [Schakel in] (Engelse versie: [Disabled items] > [GO] > [Write-N-Cite/Proquest for Word] > [Enable]) . Sluit het venster [Close].
 • Sluit Word
 • Start Word opnieuw op, bij voorkeur vanuit het All Programs-menu
 • Is de Add-in nog steeds niet zichtbaar? Volg dan onderstaande procedure Write-N-Cite opnieuw installeren

 

Write-N-Cite opnieuw installeren:

 • Sluit Word
 • Onderzoek of er misschien nog een oude versie van Write-N-Cite (4.3 of ouder) aanwezig is op de computer. Zo ja, verwijder deze dan: ''de-installeer'' (delete)
 • Installeer de nieuwste versie van Write-N-Cite:
  • Op een UU-pc: via [Start > All programs > UU-Applications > Install Proquest for Word (Write-N-Cite 4.4)]
  • Op een eigen computer:
   • Download de nieuwste versie vanuit RefWorks via [Tools].
   • Voer dan de installatie uit als 'beheerder' (= NIET dubbelklikken op het *.exe bestand maar WEL rechtsklikken en kiezen voor  'Run as administrator')
 • Start Word opnieuw op als de installatie is afgerond

Mijn Write-N-Cite menubalk is geheel grijs; ik kan niet inloggen. Wat nu?

  Herstart je computer.

Dit probleem heeft doorgaans te maken met het gebruik van meer dan één RefWorks account.

 

Oorzaak:

 • Write-N-Cite 'onthoudt' het account waar je het laatst mee hebt gewerkt;
 • Als je een Word document wilt openen dat is gemaakt met een ánder dan het laatst gebruikte RefWorks account, dan kan het mis gaan:
  • Normaal gesproken krijg je een melding dat je moet kiezen: (a) read-only verder gaan, of (b) switchen van account.
  • Soms ontstaat er in Word een versieconflict

Oplossing:

 • Computer herstarten
 • Word opnieuw opstarten, bij voorkeur vanuit 'All Programs'

Installatie Write-N-Cite: hulp van Proquest/RefWorks

Kom je er niet uit met de standaard methode en hulp in deze LibGuide?  Ook de makers/leverancier van het programma bieden nog extra hulp:

http://proquest.libguides.com/refworks/writenciteinstall