Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Introductie ASW Academische vaardigheden (2018-2019): 4. Bronnen evalueren

Op deze pagina

Opdracht 4 en informatie over Peer reviewZoekresultaten beoordelen op relevantie en Hoe bepaal je de wetenschappelijkheid van bronnen?

In de speciale LibGuide Evalueren  vind je meer informatie over het bepalen van relevantie en wetenschappelijkheid.

voor straks

toevoegen link naar peer review pagina in Compass

toevoegen link naar Crapmap in Compass

toevoegen voor verdieping of meer weten: doe module 3 uit Compass 

 

Opdracht 4

Bekijk kort de informatie/tips hiernaast

 1. Zoek van één artikel uit je lijst uit waar de auteurs werkzaam zijn en/of wat zij nog meer hebben geschreven.
 2. Zoek van een ander artikel uit of het tijdschrift waar het uitkomt peer reviewed is. Dit staat als het goed is op de site van het tijdschrift zelf, maar ook bijv. in de tijdschriftenlijst van de UB. 
 3. Bekijk van weer een ander artikel:
  • de kwaliteit van de literatuurverwijzingen
  • of expliciet de gevolgde onderzoeksmethode en wijze van dataverzameling wordt vermeld.

Je kunt hierbij gebruik maken van je invulformulier.

Peer review

Peerreview (Engels:peer review, ook wel aangeduid als collegiale toetsing of onderlinge toetsing) is een methode om de kwaliteit van (geschreven) werk te verbeteren, verifiëren of controleren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), meestal vakgenoten of collega's van de auteur.

(bron: Wikipedia

Hoe peer review werkt wordt heel helder uitgelegd door onze collega's uit Groningen.

Hoe bepaal je de wetenschappelijkheid van bronnen?

Bij het bepalen van de kwaliteit en wetenschappelijkheid van bronnen kun je uitgaan van drie soorten controle:

 1. Controle door anderen, voorafgaand aan publicatie
  • redactie: redacties van wetenschappelijke tijdschriften zijn strenger dan die van niet-wetenschappelijke tijdschriften
  • uitgever: sommige uitgevers geven alleen wetenschappelijke boeken uit
  • peer review: sommige tijdschriften en uitgevers vragen experts vooraf publicaties (blind) te beoordelen
  • zoekmachine/online bibliografie: sommige zoekmachines nemen alleen artikelen uit hoogwaardige, peer reviewed, tijdschriften op (Scopus en Web of Science bv.)
  • financier: sommige tijdschriften vereisen dat bij onderzoek wordt aangeduid wie het gefinancierd heeft (bv. bij artikelen over tests van nieuwe medicijnen)
 2. Controle door anderen, achteraf
  • besprekingen (bij boeken): hoe zijn de recensies over het boek?
  • citaties (vooral bij artikelen:): wordt het stuk vaak geciteerd (rekening houdend met de publicatiedatum) en vooral: wat wordt er over gezegd?
 3. Controle door jezelf
  • aanduiding van auteur en datering van de tekst (vooral bij webpagina's)
  • affiliatie van de auteur: de werkkring geeft soms wat extra zekerheid over wetenschappelijk niveau, bijvoorbeeld als de auteur bij een universiteit werkt
  • gebruik van bronnen uitgegeven door wetenschappelijke uitgevers
  • aanduiding doelgroep (vooral bij websites en rapporten)
  • aanwezigheid van expliciete vraagstellingen en conclusies
  • aanwezigheid van een verantwoording van de gebruikte methode: hoe heeft men het onderzoek aangepakt, waar komen gegevens vandaan?
  • aanwezigheid voldoende en hoogwaardige literatuurverwijzingen of noten: op welke inzichten baseert men zich?
  • het niveau van het taalgebruik

Volgende stap