Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Introductie ASW Academische vaardigheden (2018-2019): Opdracht 2

Wat heb je nodig bij opdracht 2

Op deze pagina Opdracht 2 en informatie over Zoekstrategie

Onderdelen van deze pagina zijn al aan de orde gekomen in Module 2 Setting up your search van de online training. 

Bij deze opdracht ga je op zoek naar literatuur. Daarvoor doorlopen we een aantal stappen met deelopdrachten (2A, 2B, 2C en 2D):
2A afbakenen onderwerp
2B zoektermen bedenken
2C zoeksystemen bekijken
2D zoeken

Opdracht 2

In het voorafgaande college is gesproken over sociale problemen. Jullie hebt met je groepje nagedacht en een sociaal probleem gekozen voor jullie opdracht. In dit deel van het practicum gaan we op zoek naar literatuur over jullie onderwerp.

Op de onderliggende pagina's (volg hiervoor de stappen in de rechterkolom, de previous/next knop rechtsonder of de links in de box hierboven) vinden jullie deelopdrachten 2a t/m 2d  over de verschillende stappen in het zoekproces: het afbakenen van je onderwerp, het bedenken van geschikte zoektermen, het kiezen van een of meerdere zoeksystemen en het zoeken (in dit geval in Scopus) met behulp van de gekozen zoektermen. 

Deze onderdelen heb je al eens kunnen oefenen in Module 2 Setting up your search van de online training. 

Op het volgende hoofdstuk (3) gaan we in op twee andere zoekmethoden: sneeuwbal- en citatiezoeken.

Zoekstrategie: wat, waar, hoe?

Voor een effectieve zoekstrategie kun je jezelf 4 vragen stellen:

1.    Wat zoek ik?
a. Over welk onderwerp zoek je informatie?
b. In welk type document kun je die informatie vinden?

2.    Waar zoek ik?
Kies de meest geschikte databank/catalogus/website, etc.; dat is afhankelijk van het antwoord op vraag 1a en 1b. De UB geeft per vakgebied toegang tot zoeksystemen.

3.    Hoe zoek ik?
a. Zoek efficiënt: gebruik relevante zoektermen en benut de functionaliteit van databank/zoekmachine etc.
b. Er zijn verschillende zoekmethodes. De bibliografische (met zoektermen zoeken in wetenschappelijke zoekmachines) en de sneeuwbalmethode (uitgaan van iets wat je al hebt) zijn de belangrijkste. Hoe je deze methodes precies kunt inzetten hangt af van de mogelijkheden die de zoekmachine biedt.

4.    Hoe selecteer/beoordeel ik?
a. Geeft de gevonden informatie antwoord op je onderzoeks(deel)vraag en
b. Is de kwaliteit van deze informatie goed?

In de LibGuide Zoekstrategie lees je meer over het opzetten van een zoekstategie.