Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Introductie ASW Academische vaardigheden (2018-2019): Opdracht 1

Wat heb je nodig voor opdracht 1

In Module 1 'Finding and accessing information' van de online training heb je kennis gemaakt met de known item search. In deze opdracht gaan we dat toepassen bij de verplichte literatuur voor deze cursus. Op de onderliggende pagina's vind je de informatie uit de online training nog eens kort weergegeven.

Opdracht 1 en hoe herken ik een boek, artikel of hoofdstuk?

De volgende tabbladen heb je nodig om de opdracht te maken:
1A zoeken van een artikel
1B zoeken van een boek/hoofdstuk
1C vinden van de full text

Opdracht 1

In opdracht 1 gaan we op zoek naar literatuur waarvan je al gegevens hebt zoals titel, auteur en jaar van uitgave. We noemen dit een 'known-item search'. 

Zoek de verplichte literatuur bij het vak IASW 2018-2019. Maak hierbij gebruik van zoveel mogeliijk verschillende zoeksystemen om te oefenen. Uitleg over hoe je dit doet vind je in de tabbladen  'zoeken van een artikel' en 'zoeken van een hoofdstuk of boek'. In het tablad 'vinden van de full text' krijg je uitleg over hoe je een boek of een artikel op papier of online 'in handen' kunt krijgen.

Hoe herken ik een artikel, boek of hoofdstuk?

In module 1 van de online training heb je geleerd dat een referentie (titelbeschrijving) uit verschillende onderdelen is opgebouwd en hoe je een boek, artikel of hoofdstuk uit een boek kunt herkennen.

Hieronder een korte samenvatting:

Een verwijzing naar een tijdschriftartikel bevat meestal:

Auteur(s), de titel van het artikel, de titel van het tijdschrift waarin het artikel is gepubliceerd en daarnaast het jaar van uitgave en de jaargang en/of aflevering en meestal ook paginering.

Een verwijzing naar een boek bevat meestal:

Auteur(s), jaar van uitgave, de titel van het boek, de plaats van uitgave en de naam van de uitgever.

Een verwijzing naar een artikel/hoofdstuk uit een samengesteld boek (elk hoofdstuk een andere auteur onder redactie van één of meerdere personen, ook wel bundel of edited volume genoemd) bevat zowel gegevens over het specifieke hoofdstuk als over het boek als geheel. De gegevens van het specifieke hoofdstuk worden als eerste vermeld:

Auteur(s), jaar van uitgave, de titel van het hoofdstuk, het woordje 'In' gevolgd door de gegevens van het boek als geheel en meestal ook de paginanummers van het hoofdstuk.