Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 10. Gebruik je RefWorks database om te verwijzen (5 min.)

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Opdracht 10

Correct verwijzen in Word en Google docs documenten met behulp van  speciale 'Invoegtoepassingen'

RefWorks biedt verschillende tools om automatisch in-tekst verwijzingen en een literatuurlijst in een document te krijgen

Welke je het best kunt gebruiken hangt af van je apparatuur (Windows of Mac) en van je tekstverwerkingsprogramma (Word of Google docs)

Verwijzen met RefWorks

Actiepunten

Installeer op je eigen laptop de geschikte tools

Ga weer naar de Snel-aan-de-slag pagina van de Handleiding RefWorks-3

Voer nu stap 3 uit 

  • Gebruik hiervoor het document dat je in Opdracht 1 hebt gemaakt
  • Type een stukje tekst onder Inleiding
  • Voeg verwijzingen toe
  • Voeg onder Bronnen een literatuurlijst in

Doe zowel stap 3A als 3B: probeer het verwijen uit in  Word én in Google docs

Resultaat

Een tekst in Word en/of  Google docs met daarin correcte verwijzingen

WAARSCHUWING

Installatie van Write-N-Cite in Word verloopt lang niet altijd vlekkeloos

De instellingen van de laptop kunnen  installatie blokkeren, of verhinderen dat een wel geïnstallleerde Add-in actief wordt (je ziet dan geen knop 'ProQuest' of RefWorks-knop in de menubalk van Word). 

Tijdens dit Werkcollege is er meestal niet genoeg tijd om dat te helpen oplossen. Kom dan na afloop of in de dagen na het Werkcollege bij ons langs in Androclus C103.

WACHT DAARMEE NIET tot Werkcollege 03 begint.

Hierna

In de komende week: BEREID WC-03 VOOR 

  • Lees de bronnen die je hebt verzameld
  • Bespreek je bevindingen met je groepsgenoten en projectleider
  • Baken met het onderwerp verder af (en formuleer eventueel nieuwe hoofd- en deelvragen)
  • Oefen met verwijzen: gebruik Write-N-Cite of RefWorks Citation Manager in Word, en ook Manage Citations in Google docs
  • Noteer problemen; verzamel vragen voor de informatiespecialist!

Ter afsluting van WC-01: VUL DE ENQUETE IN:

kost  je  nog 1 minuut, klik op het plaatje ►