Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: TIJDSCHRIFTARTIKELEN in de literatuurlijst

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

TIJDSCHRIFTARTIKEL in LITERATUURLIJST

Vaste elementen

Referenties van tijdschriftartikelen bevatten altijd de volgende elementen:

 1. Auteurs van het artikel
 2. Titel van het artikel
 3. Jaar van publicatie
 4. Naam van het tijdschrift
 5. Deel en aflevering van het tijdschrift
 6. Pagina's: eerste en laatste van het artikel

Deze elementen staan ook meestal in dezelfde volgorde.

Met deze gegevens kan elke lezer precies zien waar en wanneer het artikel is gepubliceerd, en het ook zélf zonder veel moeite opzoeken.

Zo'n correcte bronverwijzing kan RefWorks voor je maken.

Jij hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de benodigde gegevens volledig en in het juiste 'veld' in je RefWorks database zitten!

Verschillende opmaak

Variaties in de opmaak

De uitgevers en redacties van wetenschappelijke tijdschriften bepalen de precieze weergave van alle elementen.

 • Auteurs: achternaam+initialen, soms voornamen voluit;  soms geheel in hoofdletters
 • Jaar van publicatie: meestal direct na auteurs, soms pas na naam van het tijdschrift
 • Titel van het artikel: soms cursief
 • Naam van het tijdschrift: soms voluit, vaak afgekort (volgens internationale afspraken); vaak cursief
 • Deel/jaargang ('Volume'): vaak vet
 • Aflevering ('Issue'): tussen haakjes; soms wordt deze weggelaten
 • Pagina's: meestal eerste + laatste; soms alleen de eerste

Wie bepaalt de opmaak?

Opmaak: voorgeschreven door uitgevers

Wie iets wil publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift moet bij het aanleveren van een manuscript er al voor zorgen dat dit voldoet aan de allerlei voorschriften van de uitgever.

Eén aspect daarvan is de Output style; dat wil zeggen de manier van verwijzen, inclusief de concrete opmaak.

Literature Management Systems bevatten voorgeprogrammeerde 'Output Styles' van duizenden tijdschriften

 

Als schrijver van een verslag of een thesis beslis je in principe zelf over de opmaakstijl.

Indien er geen stijl is voorgeschreven dan kun je eigenlijk elke stijl kiezen.

Veel gebruikte algemene stijlen zijn Vancouver (genummerd in de lopende tekst; in numerieke volgorde in de literatuurlijst) en Harvard ([naam+ jaar] in de lopende tekst; in alfabetische volgorde - op naam van de auteur - in de literatuurlijst).

Je kunt ook een stijl kiezen van een tijdschrift waarin vaak wordt gepubliceerd over je projectonderwerp.

Gegevens opslaan in RefWorks

Gegevens opslaan in je database: EXPORT uit een zoeksysteem 

RefWorks kan een correct verwijzing maken naar tijdschriftartikelen - in elke gewenste opmaakstijl -  mits jij de juiste gegevens hebt verzameld...

 

Hoe verzamel je de juiste gegevens?

Je kan de bibliografische gegevens van tijdschriftartikelen op diverse manieren in een Reference Management System krijgen.

De beste manier is bijna altijd: DIRECT EXPORT

Er zijn ook  nog andere manieren, zoals

 • SAVE uit een zoeksysteem + IMPORT in RefWorks
 • via 'SEARCH DATABASES' laten ophalen door RefWorks
 • met de bookmark SAVE TO REFWORKS

maar die zijn hetzij omslachtiger, dan wel minder betrouwbaar

Details hierover zijn te vinden in de Handleiding RefWorks-3 > EXPORT/IMPORT > Tijdschriftartikel(en).

Neem vooral notie van de voor- en nadelen, en de aanwijzingen wélke methode je wánneer het beste kunt gebruiken!

Ga voor het uitvoeren van het actiepunt: