Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: ENQUETE Zelfstudie-WDH-1

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Wat vond/vind je van de ZELFSTUDIE WDH-1?

Aantal opdrachten

veel te veel: 7 votes (11.29%)
beetje te veel: 44 votes (70.97%)
precies goed: 11 votes (17.74%)
te weinig: 0 votes (0%)
veel te weinig: 0 votes (0%)
Total Votes: 62

Inhoud van de toelichtingen

onmisbaar: 6 votes (9.84%)
nuttig: 50 votes (81.97%)
overbodig: 5 votes (8.2%)
Total Votes: 61

Vragen / wensen / suggesties

Stuur alsjeblieft concrete feedback  - als je bijvoorbeeld meer uitleg wilt, waarover dan precies? - naar de samensteller van deze e-module: r.l.j.goverde@uu.nl

Bedoeling opdrachten

steeds duidelijk: 7 votes (10.94%)
meestal duidelijk: 29 votes (45.31%)
half om: 22 votes (34.38%)
meestal onduidelijk: 6 votes (9.38%)
steeds onduidelijk: 0 votes (0%)
Total Votes: 64

Niveau Toelichtingen

te moeilijk: 1 votes (1.59%)
te weinig uitleg: 9 votes (14.29%)
goed: 47 votes (74.6%)
te veel uitleg: 4 votes (6.35%)
te makkelijk: 2 votes (3.17%)
Total Votes: 63

Nut opdrachten

nergens voor nodig: 2 votes (3.23%)
klein beetje nuttig: 12 votes (19.35%)
half om: 16 votes (25.81%)
grotendeels nuttig: 29 votes (46.77%)
allemaal nuttig: 3 votes (4.84%)
Total Votes: 62

Bruikbaarheid e-module voor studie

onmisbaar: 2 votes (3.17%)
ga ik vast nog vaak raadplegen: 8 votes (12.7%)
ga ik waarschijnlijk regelmatig iets in opzoeken: 26 votes (41.27%)
ga ik (heel) misschien nog wel eens gebruiken: 22 votes (34.92%)
kijk ik nooit meer naar: 5 votes (7.94%)
Total Votes: 63

'Look & Feel' module

afstotelijk, stom: 6 votes (9.52%)
niet zo fijn: 21 votes (33.33%)
neutraal: 18 votes (28.57%)
wel aardig: 17 votes (26.98%)
aantrekkelijk, leuk: 1 votes (1.59%)
Total Votes: 63

Rapportcijfer

1: 1 votes (1.3%)
2: 1 votes (1.3%)
3: 1 votes (1.3%)
4: 2 votes (2.6%)
5: 11 votes (14.29%)
6: 22 votes (28.57%)
7: 29 votes (37.66%)
8: 9 votes (11.69%)
9: 1 votes (1.3%)
10: 0 votes (0%)
Total Votes: 77