Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 1. Zoekvragen formuleren

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

STAP 1: van ONDERWERP naar ZOEKVRAGEN

WAT ZOEK IK?

Wat wil je precies weten?

STAP 1 is het formuleren van concrete, beantwoordbare vragen

  • Je begint met een hoofdvraag waarin alle aspecten zitten die aan bod moeten komen

 

De hoofdvraag van een onderzoek is vaak veel te complex om in één keer een antwoord op te vinden.

Door de hoofdvraag op te splitsen in deelvragen kun je antwoorden vinden op verschillende aspecten van de vraag.

Door combinatie van de deelantwoorden kom je tot een antwoord op je onderzoeksvraag.

 

  • Daarna knip je de hoofdvraag op in verschillende deelvragen. Per deelvraag focus je steeds op één aspect van de overkoepelende vraag.

Een goede zoekvraag

Een goede zoekvraag bestaat uit verschillende goed afgebakende en zoveel mogelijk meetbare elementen. Hoe beter je je onderwerp kunt benoemen des te preciezer zal je vraag zijn. Als je je onderwerp niet precies kunt benoemen, dan zullen je zoekresultaten niet of minder relevant zijn.

Bijvoorbeeld:

  • “Is het mooi weer?” (is te vaag)
  • “Is het gedurende een jaar altijd mooi weer in Nederland in de periode april tot en met september?” (is al minder vaag)

Meetbaar en beter is:

  • "Hoeveel jaarlijkse zomerse dagen kende Nederland vanaf 1900 tot 2000? (Een dag geldt als 'zomers' wannneer een temperatuur van 25,0 graden Celsius of hoger wordt bereikt)."
  • "Wat is de maand met gemiddeld het laagste aantal zonuren over de periode 1900 tot 2000"

 

Onderwerp ► Hoofdvraag ► Deelvragen

Een voorbeeld van STAP 1

Onderwerp

Koliek bij het paard

Hoofdvraag

Hoe behandel je koliek bij het paard en kun je door een bepaald dieet herhaling voorkomen?

Aspecten

     Deelvragen
Probleem

Wat zijn de symptomen van koliek bij het paard?

Therapie

Welke behandelingen zijn er voor koliek bij het paard?

Evidence Based Medicine

Is er vergelijkend onderzoek naar verschillende behandelwijzen van koliek?

Oorzaken

Is er een verband tussen de (soort) voeding en het  optreden van koliek bij het paard?

Preventie

Kan een dieet helpen om het optreden van koliek te voorkomen?