Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: Over deze training

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Leerlijn WDH, WC-01: kennismaking met wetenschappelijke literatuur

jaar, WDH Werkcollege 01: wat weet je na afloop?

 • hoe en waar je betrouwbare basale informatie kunt vinden over een willekeurig onderwerp
 • hoe je in je eigen tekst correct moet verwijzen naar andere bronnen
 • waar en hoe je boeken kunt vinden, inzien, lenen
 • hoe je nieuwe bronnen kunt vinden aan de hand van een gegeven publicatie
 • hoe je literatuur handig kunt bewaren (in het Reference Management System RefWorks)
 • hoe je kunt verwijzen m.b.v. RefWorks

Klik op het plaatje om te beginnen ►begin hier met opdracht 1

Leerlijn WDH, WC-03: systematisch zoeken naar wetenschappelijke literatuur

jaar, Werkcollege 03: wat ga je doen?

Onder (bege)leiding van een Informatiespecialist:

 • hoofd- en deelvragen helder krijgen
 • zoektermen bedenken
 • gestructureerd zoeken in o.a. PubMed en in CAB Abstracts
 • bronnen opslaan in RefWorks (groupsaccount)
 • verwijzen naar bronnen in Word en Googldocs  

Naderhand kun je alle stappen  teruglezen onder Zoekstrategie

Leerlijn WDH: Werkcollege voor Bachelorthesis

jaar, WC blok 22: hoe haal je daar het meeste profijt uit?

Met een goede voorbereiding!