Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

WDH-DGK: Snel aan de slag

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

HET DOEL VAN DEZE LIBGUIDE: hulp bij zoeken, vinden, bewaren, gebruiken van literatuur

jaar: kennis & vaardigheden verwerven [twee werkcolleges in WDH-project]

jaar: kennis & vaardigheden 'opfrissen' en bijspijkeren [één werkcollege in blok Bachelor-thesis]

Gedurende de gehele studie  te gebruiken als naslagwerk bij alle literatuuropdrachten

WDH, Werkcollege-1: Basiskennis & Vaardigheden

Wat doe je in WC 01

 • In Werkcollege 1 staat KENNISMAKING met wetenschappelijke literatuur centraal. Je gaat nu dus NOG NIET uitgebreid naar artikelen zoeken, dát komt in Werkcollege 3.
 • De basistraining bestaat uit 10 individueel uit te voeren opdrachten met toelichting. Deze staan gerangschikt in de menubalk onder WC 01 en Basiskennis .
 • Na afloop
  • kun je wetenschappelijke basisinformatie vinden over een willekeurig onderwerp
  • kun je specifieke bronnen vinden aan de hand van gegeven referenties
  • weet je hoe je een boek kunt lenen en hoe je een ouder artikel kunt opvragen
  • heb je een persoonlijke database met een paar nuttige bronnen voor je projectonderwerp
 • Elke opdracht bestaat uit drie stappen:

 

LEZEN

 

 

 • Je begint met lezen van de opdracht en van de basiskennis in de bijbehorende toelichting. De belangrijkste boodschap is in rood weergegeven.
 • Vanuit de toelichting ga je met de 'BACK'-knop terug naar de opdracht

 

DOEN

 

 

 • Je voert uit wat concreet gevraagd wordt. Dit is weergegeven in groen
 • Je doet nog géén vervolgstappen! Die komen later aan bod.

 

CONTROLEREN

 

 

 • Je controleert of je alles hebt uitgevoerd.
 • Je checkt of je het beoogde resultaat hebt bereikt. Hierop wordt soms voortgeborduurd in een volgende opdracht.

 

 • Door klikken op het plaatje kom je in de volgende opdracht.
 • Dat kan ook via de menubalk, maar hou de numerieke volgorde aan!
 • Doe opdrachten waar je in WCO-1 niet aan toegekomen bent achteraf, vóór WCO-3!

WDH, Werkcollege-3: Systematisch zoeken

Wat doe je in WC 03

 • In Werkcollege 3 staat het leren van een SYSTEMATISCHE AANPAK centraal, inclusief LITERATUURBEHEER en het gebruik van VERSCHILLENDE ZOEKMACHINES
 • De Informatiespecialist geeft een korte demonstratie van de gehele procedure
 • Daarna gaat de groep gezamenlijk aan de slag met 6 opdrachten met toelichting (nrs. 11 t/m 16 onder WC 03 en Zoekstrategie )

 

 • Na afloop:
  • zijn hoofd- en deelvragen helder
  • is er een overzichtje met zoektermen voor de verschillende aspecten van de vragen
  • heeft de groep gezocht in PubMed én CAB abstracts
  • is er een groepsaccount in RefWorks (of een ander literatuurmanagementsysteem) met daarin een aantal nuttige bronnen voor het projectonderwerp
  • hebben alle groepsleden een keer geoefend met automatisch citeren
 • Ook nu bestaat elke opdracht uit drie stappen:

 

 

LEZEN

 

 

 • Je begint met lezen van de opdracht en  toelichting.
 • Vanuit de toelichting ga je weer terug naar de opdracht

 

DOEN

 

 

 • Je bespreekt met elkaar wat er concreet gevraagd wordt en voert dit zo precies mogelijk uit.
 • Waar nodig (opdracht 14!) verdeel je de taken
 • Je slaat de resultaten overzichtelijk op.

 

CONTROLEREN

 

 

 • Je bespreekt de resultaten:
  • met elkaar 
  • met de docenten (Projectbegeleider en Informatiespecialist)
 • Je checkt of alle onderdelen van de opdracht zijn uitgevoerd.

 

 

 • Je gaat door naar de volgende opdracht via het plaatje of de menubalk.
 • Sla geen stappen over!
 • Doe achteraf óók de opdrachten waar je tijdens het werkcollege niet aan toe bent gekomen!

Blok 22 - Bachelorthesis Werkcollege

Wat doe je in het werkcollege en wat doe je vooraf

 • Het werkcollege voor het Blok Thesis dient als ondersteuning voor een gedegen zoektocht naar literatuur voor je bachelorscriptie.
 • Bereid je goed voor!  Fris vooraf je kennis op, dan heb je het meeste profijt van de hulp tijdens het werkcollege!

VOORAF

... je kennis en kunde opfrissen ...

 

In ieder geval de 1e-jaars leerstof van WDH

Basiskennis ▼ en Zoekstrategie

 

Bij voorkeur - voor een beter begrip - ook

Meer weten

TIJDENS

... systematisch aan de slag ...

 

met de opdrachten van WC 03

 

De informatiespecialisten zijn aanwezig

voor hulp als je er niet uit komt

GEREEDSCHAP

... maak er gebruik van!

 

speciale URL en inlogcode

voor extra toegang tot CAB Abstracts in oktober en februari

 

Zoekformulier

Sla het Excel document eerst op, leg hierin je zoekproces vast