Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: Over deze training

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Leerlijn WDH-1, ZELFSTUDIE

In de ZELFSTUDIE leer je via 10 opdrachten de BASISKENNIS en ACHTERGRONDEN voor het werken met wetenschappelijke literatuur

Wat kun je na afloop?

 • Betrouwbare basale informatie vinden over een willekeurig onderwerp
 • Boeken en e-books vinden, inzien, lenen
 • Artikelen vinden aan de hand van een reeds gegeven publicatie
 • Literatuur opslaan in RefWorks
 • Correct verwijzen naar geraadpleegde bronnen m.b.v. RefWorks

Klik op het plaatje om te beginnen ►begin hier met opdracht 1

Leerlijn WDH-1, Werkcollege onder begeleiding

Tijdens het werkcollege leer je systematisch te zoeken naar literatuur (voor jullie specifieke projectgroep), onder leiding van een informatiespecialist.

Wat kun je na afloop?

 • Hoofd- en deelvragen onderscheiden
 • Vragen opsplitsen in aspecten
 • Zoektermen bedenken/vinden voor alle aspecten
 • Systematisch zoeken in PubMed en in CAB Abstracts
 • Artikelen opslaan in RefWorks
 • RefWorks gebruiken (in Word en in Googledocs) voor het verwijzen naar bronnen
Achteraf alle aanwijzingen nog eens teruglezen? Klik op  'ZOEKSTRATEGIE'

Leerlijn WDH-3: Werkcollege ter ondersteuning

Tijdens het werkcollege kun je individuele hulp krijgen van informatiespecalisten bij het zoeken naar en verwerken van literatuur voor je Bachelor-thesis.

Wat moet je vooraf doen?