Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 6. Verwijzen naar een BOEK of een HOOFDSTUK, PARAGRAAFof FIGUUR in een boek

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

KENMERKEN BOEKREFERENTIES

BOEKEN in een literatuurlijst   een HOOFDSTUK van een boek in een literatuurlijst

 

verwijzing naar een specifiek ONDERDEEL van een boek bevat altijd het woordje 'IN'

 

 

HEEL boek (ook E-books!)

In een literatuurlijst bevat een correcte verwijzing naar een BOEK een beperkt aantal algemene gegevens van dat boek

 1. Titel
 2. Auteurs
 3. Jaar van publicatie
 4. Uitgever
 5. Vestigingsplaats van de uitgever

 

Soms is extra informatie nuttig en gewenst, zoals bij een gewijzigde heruitgave:

 • Editie

Alleen indien deze gegevens op de juiste plekken in je RefWorks referentie zitten, dan kan RefWorks daar een correcte verwijzing van maken!

BOEK-referentie maken

Een complete referentie van een BOEK verkrijg je door exporteren vanuit WorldCat naar RefWorks

De stappen zijn, in het kort:

 • Zoek het boek op (via titel en/of auteur)
 • Kies 'View all editions'
 • Klik op de titel bij de beste* treffer van het bedoelde boek; let daarbij speciaal op het volgende
  • kies de juiste editie
  • kies een treffer waarin alle auteurs vermeld zijn en waarbij de namen zijn gescheiden door een 'punt-komma'-teken (; = semicolon)
  • kies een geprinte versie, óók als je  het boek online (als E-book) kunt raadplegen
 • Klik rechtsboven op 'Cite/Export' 
 • Kies 'Export to RefWorks'
 • Controleer de referentie:
  • Is het referentietype correct: echt {BOOK} en niet  per ongeluk {WEBPAGE}?
  • Ontbreken er geen noodzakelijke gegevens?
  • Staan ze op de juist plaats?
  • Zijn de namen van alle auteurs in een eigen vakje terecht gekomen, en op de juiste manier?  {achternaam, voorletter}

* Is er maar één treffer? Controleer dan extra goed in RefWorks of alle gegevens op de juiste wijze zijn verwerkt:

HOOFDSTUK of PARAGRAAF in een boek

Een correcte verwijzing naar een HOOFDSTUK of FIGUUR in een boek omvat de specifieke gegevens VAN DAT ONDERDEEL PLUS de algemene gegevens VAN HET HELE BOEK:

 • Titel van het Hoofdstuk of de Figuur
 • Auteur(s) van het Hoofdstuk of maker van de Figuur  (Doorgaans staan deze vermeld aan het begin van een hoofdstuk. Indien hier geen namen vermeld worden dan gelden de samenstellers van het boek óók als de schrijvers van elk hoofdstuk)

gevolgd door het woordje 'IN:' en daarna:

 1. Titel van het Boek
 2. Samensteller(s) van het boek ('Editors')
 3. Jaar van publicatie
 4. Uitgever
 5. Vestigingsplaats
 6. Nummer van het hoofdstuk of de figuur
 7. Paginanummer van de figuur (of eerste én laatste, in geval van een heel hoofdstuk)

Ook hier geldt: al deze gegevens moeten op de juiste plekken in je RefWorks referentie zitten, alleen dan kan RefWorks er een correcte verwijzing van maken!

HOOFDSTUK-referentie maken

Een complete referentie van een HOOFDSTUK, PARAGRAAF of FIGUUR in een boek verkrijg je door een boekreferentie in RefWorks te 'editen'

In het kort:

 • Exporteer eerst een referentie van het hele boek naar je database (zie de box hiernaast)
 • [Edit] de boekreferentie
  • Verander het referentietype van ['Book'] in ['Book section'];
  • Verplaats de informatie over het héle boek naar de juiste velden
  • Vul zelf de gegevens in van het hoofdstuk of de figuur (zie de boxen hierboven)

Referentie van een E-BOOK maken

Vanuit SOMMIGE E-BOOKS kun je ook rechtstreeks een complete referentie in RefWorks krijgen (dus zonder opzoeken en exporteren uit WorldCat)

Uitgevers van sommige E-books bieden de mogelijkheid om vanuit het E-book een referentie te exporteren naar RefWorks; in dat geval is export uit WorldCat en/of handmatig editen niet nodig. 

 • bij E-books van Science Direct: heel boek óf hoofdstuk
 • bij E-books van Wiley: alléén hoofdstukken

TERUG NAAR DE OPDRACHT

Bovenstaand is beschreven hoe je correct verwijst naar een onderdeel in een boek, én hoe je een daarvoor een correcte 'reference' maakt in RefWorks

Ga en voer dit nu uit voor jou gekozen boek onderdeel.