Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

WDH-DGK: 2. Goede bronverwijzing begint met goed literatuurbeheer

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Waar gaat 't om, en hoe doe je dat

 

GOEDE BRONVERWIJZING

is noodzakelijk

 

Maak het jezelf makkelijk door

GOED LITERATUURBEHEER!

Wat is een 'goede' bronverwijzing?

BRONVERWIJZING op twee plaatsen:

1. In de lopende tekst: door achter de betreffende tekst te verwijzen naar {auteur, jaar} of daar een {volgnummer} te plaatsen1.

 

2. In de literatuurlijst: gedetailleerde omschrijving van de bron, volgens internationale afspraken:

  • titel
  • auteur(s)
  • jaar van publicatie
  • bij een artikel: tijdschriftnaam; jaargang; aflevering; pagina's
  • bij een boek: uitgever en plaats van uitgave

Voor andere typen bronnen (zoals een rapport of hoofdstuk in een boek) zijn ook nog aanvullende gegevens vereist!

Niet goed verwezen? Plagiaat?

EPHORUS:

Bij alle geschreven producten van studenten checkt je opleiding op plagiaat!

Plagiaat voorkómen? ► Vermakelijk filmpje (met geluid!, 5 min.)

 

Goed literatuurbeheer, hoe doe je dat?

LITERATUUBEHEER met een Literatuur Management Systeem, oftewel je persoonlijke 'kaartenbak' met de belangrijkste gegevens van al je bronnen.

Er zijn vele systemen; sommige zijn gratis te downloaden (Mendeley, Zotero), andere zijn in licentie bij de UU (RefWorks, EndNote).

Wat doet de bibliotheek in dit verband?

  • Zeer uitgebreide online ondersteuning voor gebruik van RefWorks in de vorm van twee LibGuides, genaamd Kookboek RefWorks en Handleiding NewRefWorks (zie verder onder de Actiepunten voor deze opdracht)
  • Vraagbaak voor persoonlijke ondersteuning - per mail of mondeling - als je er met deze LibGuides niet uit komt
  • Basisuitleg (in het Engels: LibGuide 'Reference Management') voor gebruik van andere systemen: EndNote, Mendeley en Zotero

Automatisch verwijzen

Met een Literatuur Management Systeem zoals RefWorks kun je

(a) alle noodzakelijke gegevens van bronnen ('referenties') ophalen uit de meeste wetenschappelijke zoekmachines

(b) Automatisch verwijzen naar je bronnen:

Verwijzingen invoegen in een Word-tekst ('In-text citation').

Literatuurlijst toevoegen aan een Word-document ('Bibliography').

Literatuurlijst opmaken in elke gewenste opmaakstijl.

Beginnen met Literatuurbeheer

Heb je nog geen ervaring met Literatuurbeheer? Begin dan nu met RefWorks!

De link naar de stap-voor-stap handleidingen, vind je in de Opdracht-box