Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 2. Literatuurbeheer met een Reference Management System

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Waar gaat 't om, en hoe doe je dat

LITERATUURBEHEER met een REFERENCE MANAGEMENT SYSTEM:

  • al je literatuur ... ... snel terugvinden
  • automatisch correcte bronverwijzingen toevoegen aan je verslag

Wat is 'correcte' bronverwijzing?

BRONVERWIJZING moet altijd op twee plaatsen, en volgens internationale afspraken:

1. In de lopende tekst:

Achter de betreffende tekst een summiere verwijzing in de vorm van {auteur, jaar} of een {volgnummer}.

2. In de literatuurlijst:

Aan het eind van het document een gedetailleerde omschrijving van de geraadpleegde bron,

Deze omschrijving noemt men een 'reference' (=referentie).

Het is van groot belang dat de referenties compleet én correct zijn, zodat de lezer die bronnen ook zelf snel kan vinden. Maar wat ís 'compleet en correct'?

Dat verschilt per type bron! Voor een boek zijn andere gegevens nodig dan voor een tijdschriftartikel, Voor een rapport of een congresverslag of een website nog weer andere...

Door LITERATUURBEHEER met een Reference Management System kun je automatisch correcte verwijzingen maken naar alle soorten bronnen.

Literatuurbeheer

LITERATUURBEHEER met een persoonlijke database

Digitale kaartenbak

Met een Reference Management System maak je feitelijk een persoonlijke database - een digitale 'kaartenbak' - met literatuur die je (misschien) voor je werkstuk gaat gebruiken.

Wat moet er op die 'kaartjes' komen staan, en hoe maak je die?

  • Van elke bron alle 'bibliografische' gegevens. Dus niet alleen de titelauteur en jaar van publicatie, maar óók waarin deze bron precies gepubliceerd is (bijvoorbeeld: welk tijdschrift, deel, aflevering, pagina's etc.; of welk boek, hoofdstuk, pagina etc.; of welk rapport, uitgever, nummer etc.).
  • Deze gegevens kun je automatisch exporteren vanuit een wetenschappelijke zoekmachine: in jouw persoonlijk database wordt dan per bron een 'kaartje' gemaakt met al die de gegevens.
  • Je kunt in een Reference Management System ook zelf een 'kaartje' met alle beschrijvende gegevens aanmaken. Dat doe je als een bron niet te vinden is in een wetenschappelijk zoeksysteem.

Correct verwijzen zonder typewerk!

AUTOMATISCH VERWIJZEN in een tekst, vanuit je persoonlijke database

Hoe gebruik je die database?

Met behulp van speciale tools die een koppeling maken tussen je tekstverwerkerprogramma en je database (Add-In in Word, of Citation Manager in Google docs)

Met speciale tools kies je de bronnen waarnaar je wilt verwijzen.

  • In je tekst plaats je een 'In-text citation' op de gewenste plek; dat is een summiere verwijzing naar één of meer bronnen
  • Aan het eind van je document laat je een 'Bibliography' aanmaken: dat is je literatuurlijst met de gedetailleerde gegevens van alle bronnen waarnaar je in de tekst hebt verwezen
  • Je kan de in-tekst verwijzingen en de literatuurlijst op heel veel verschillende manieren laten opmaken. Je kunt kiezen uit duizenden 'Output Style's.

Waarom zo véél!? Meer daarover lees je in Opdracht 4.

Verschillende Reference Management Systems

WELK PROGRAMMA kan ik het best gebruiken?

Er bestaan talloze Reference Management Systems

In grote lijn werken ze allemaal op dezelfde manier. Ook kúnnen ze ongeveer hetzelfde, al is er wel verschil in communicatie met zoekmachines .

Twee Reference Management Systems - RefWorks en EndNote - zijn door de UU aangeschaft, o.a. vanwege de optimale communicatie met zoekmachines.

De Universiteitsbibliotheek ondersteunt het gebruik van RefWorks in de vorm van een uitgebreide Nederlandstalige 'Handleiding RefWorks-3'.

In deze e-module leer je werken met RefWorks

De hyperlink naar de Handleiding RefWorks-3 staat in Opdracht 2

Beperkte instructies voor het gebruik van andere tools, zoals EndNote en de gratis programma's  Mendeley en Zotero zijn te vinden in de bibliotheekhandleiding LibGuide Literatuurmanagement Algemeen > Tools gebruiken.

Beginnen met Literatuurbeheer

Maak een begin met literatuurbeheer:

Ga terug naar de Opdracht en voer daar de actiepunten uit.