Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 2. Goede bronverwijzing begint met goed literatuurbeheer

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Waar gaat 't om, en hoe doe je dat

 

GOEDE BRONVERWIJZING

is noodzakelijk

 

Maak het jezelf makkelijk door

GOED LITERATUURBEHEER!

Goed literatuurbeheer, hoe doe je dat?

LITERATUUR BEHEER met een Reference Management System.

Er bestaan sinds een aantal jaar best veel verschillende tools voor literatuurbeheer; in grote lijn werken ze echter allemaal op dezelfde manier en kúnnen ze ook ongeveer hetzelfde.

Met zo'n tool maak je een persoonlijke  database (een 'kaartenbak') met de bibliografische gegevens van al je bronnen.

Wat doet de bibliotheek in dit verband?

 • Licentie voor RefWorks, ProQuest/NewRefworks en EndNote
 • Online ondersteuning in de vorm van uitgebreide Nederlandstalige handleidingen voor RefWorks en ProQuest/RefWorks (zie verder onder de Actiepunten voor deze opdracht) en een beperkte instructie voor EndNote en voor enkele gratis tools (Mendeley en Zotero).
 • Vraagbaak voor persoonlijke ondersteuning - per mail of mondeling - als je er met deze LibGuide niet uit komt
 • Hulp bij gebruik van andere systemen, zoals

Automatisch verwijzen

Met een Literatuur Management Systeem zoals ProQuest/RefWorks kun je

(a) alle noodzakelijke gegevens van bronnen ophalen uit de meeste wetenschappelijke zoekmachines

(b) Automatisch verwijzen naar je bronnen

 • Verwijzingen invoegen in een Word-tekst ('In-text citation').
 • Literatuurlijst toevoegen aan een Word-document ('Bibliography').
 • Literatuurlijst opmaken in elke gewenste opmaakstijl.

Wat is een 'goede' bronverwijzing?

BRONVERWIJZING moet ALTIJD op twee plaatsen:

1. In de lopende tekst:

achter de betreffende tekst een summiere verwijzing in de vorm van {auteur, jaar} of een {volgnummer}.

 

2. In de literatuurlijst:

gedetailleerde omschrijving van de bron, volgens internationale afspraken; voor een boek of tijdschriftartikel zijn dat:

 • titel
 • auteur(s)
 • jaar van publicatie
 • in geval van een artikel: tijdschriftnaam; jaargang; aflevering; pagina's
 • in geval van een boek: uitgever en plaats van uitgave

Voor andere typen bronnen (zoals een rapport of hoofdstuk in een boek) zijn ook nog aanvullende gegevens vereist!

Niet goed verwezen? Mogelijk plagiaat!

EPHORUS:

Plagiaat-checker die de UU toepast op alle officiele werkstukken van studenten!

Plagiaat voorkómen? ► Vermakelijk filmpje (met geluid!, 5 min.)

 

Beginnen met Literatuurbeheer

Heb je nog geen ervaring met Literatuurbeheer? Begin dan nu met  ProQuest/RefWorks !

De link naar de stap-voor-stap handleiding vind je in de Opdracht-box