Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 2. Correcte bronverwijzing via adequaat literatuurbeheer

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Waar gaat 't om, en hoe doe je dat

 

 

 

CORRECTE BRONVERWIJZING

via

ADEQUAAT LITERATUURBEHEER

Wat is een 'correcte' bronverwijzing?

BRONVERWIJZING moet altijd op twee plaatsen, en volgens internationale afspraken:

1. In de lopende tekst:

Achter de betreffende tekst een summiere verwijzing in de vorm van {auteur, jaar} of een {volgnummer}.

2. In de literatuurlijst:

Aan het eind een gedetailleerde omschrijving van de bron, zodanig dat de lezer die bron snel kan vinden. Hier moet in ieder geval vermeld worden:

 • titel
 • auteur(s)
 • jaar van publicatie
 • in geval van een artikel: tijdschriftnaam; jaargang; aflevering; pagina's
 • in geval van een boek: uitgever en plaats van uitgave

Voor andere typen bronnen (zoals een rapport of hoofdstuk in een boek) zijn ook nog aanvullende gegevens vereist!

Hoe doe je aan 'adequaat' literatuurbeheer?

Voor LITERATUURBEHEER gebruik je een 'Reference Management System'

Met zo'n tool maak je een persoonlijke database - een digitale 'kaartenbak' - met gegevens van de literatuur die je hebt bestudeerd, of misschien nog gaat gebruiken. Dit heet een 'Reference'. Hieruit put je voor bronverwijzingen tijdens het schrijven.

Hoe werkt dat?

 • Wetenschappelijke zoekmachines bevatten de 'bibliografische' gegevens van miljoenen publicaties. Die gegevens beschrijven precies waar de bron te vinden is (bijvoorbeeld: welk boek, hoofdstuk, pagina etc., of welk tijdschrift, deel, aflevering, pagina's etc. of welk rapport, uitgever, nummer etc.).
 • De gegevens van geselecteerde publicaties kun je automatisch exporteren naar je persoonlijke database.
 • Je kunt ook zelf een Reference (een 'kaartje' met alle beschrijvende gegevens) aanmaken.

Verschillende Reference Management Systems

Er bestaan talloze Reference Management Systems.

In grote lijn werken ze echter allemaal op dezelfde manier en kúnnen ze ook ongeveer hetzelfde.

De meest gebruikte zijn: RefWorks en EndNote (beide door de Universiteit Utrecht speciaal aangekocht ten behoeve van haar studenten en medewerkers) en de gratis tools Mendeley en Zotero

De meest uitgebreide, Nederlandstalige, ondersteuning is er voor RefWorks: de Libguide 'handleiding RefWorks-3'

Beperkte instructies voor het gebruik van EndNote, Mendeley en Zotero is te vinden in de LibGuide Literatuurmanagement: Algemeen >Tools gebruiken.

Verwijzen zonder typewerk!

Heb je eenmaal je bronnen in je persoonlijke database, dan kun je daaruit automatisch verwijzingen ophalen

Dat houdt in: 

 • een 'In-text citation' maken: verwijzingen naar een bron invoegen in een tekst
 • een 'Bibliography' invoegen: een literatuurlijst toevoegen aan je document
 • een 'Output Style' kiezen: de literatuurlijst opmaken in elke gewenste opmaakstijl

Beginnen met Literatuurbeheer

Maak een begin met literatuurbeheer:

Ga terug naar de Opdracht en voer daar de actiepunten uit.