Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

WDH-DGK: 2. Goede bronverwijzing begint met goed literatuurbeheer

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Waar gaat 't om, en hoe doe je dat

 

GOEDE BRONVERWIJZING

is noodzakelijk

 

Maak het jezelf makkelijk door

GOED LITERATUURBEHEER!

Wat is een 'goede' bronverwijzing?

BRONVERWIJZING op twee plaatsen:

1. In de lopende tekst: door achter de betreffende tekst te verwijzen naar {auteur, jaar} of daar een {volgnummer} te plaatsen.

 

2. In de literatuurlijst: gedetailleerde omschrijving van de bron, volgens internationale afspraken:

  • altijd: titel
  • altijd: auteur(s)
  • altijd: jaar van publicatie
  • bij een artikel: tijdschriftnaam; jaargang; aflevering; pagina's
  • bij een boek: uitgever en plaats van uitgave

Voor andere typen bronnen (zoals een rapport of hoofdstuk in een boek) zijn ook nog aanvullende gegevens vereist!

Niet goed verwezen? Plagiaat?

EPHORUS:

Bij alle geschreven producten van studenten checkt je opleiding op plagiaat!

Plagiaat voorkómen? ► Vermakelijk filmpje (met geluid!, 5 min.)

 

Goed literatuurbeheer, hoe doe je dat?

LITERATUUR BEHEER met een Literatuur Management Systeem. Er zijn tegenwpoordig vele systemen!

Hiermee maak je een persoonlijke 'kaartenbak' met de bibliografische gegevens van al je bronnen.

Wat doet de bibliotheek in dit verband?

  • Licentie voor RefWorks, NewRefworks en EndNote
  • Zeer uitgebreide online ondersteuning voor gebruik van de klassieke RefWorks in de vorm van een stap-voor-stap handleiding Kookboek RefWorks (zie verder onder de Actiepunten voor deze opdracht)
  • Vraagbaak voor persoonlijke ondersteuning - per mail of mondeling - als je er met deze LibGuide niet uit komt
  • Hulp bij gebruik van andere systemen, zoals NewRefWorks, EndNote, Mendeley en Zotero

 

NewRefWorks

Inmiddels is er óók een nieuwere versie van RefWorks, met een geheel andere interface plus de mogelijkheid om te werken in Google.docs

Op de UU-pc's werkt deze versie echter nog niet volledig.

Daarom gebruiken we in dit werkcollege alleen de klassieke 'legacy 'versie van RefWorks.

 

Voorafgaand aan WC-03 moet elk projectgroepje één account aanmaken dat door alle leden gebruikt wordt bij het schrijven voor het project.

Dat mag dan ook een NewRefWorks account zijn, maar realiseer je wel dat deze nog enige 'kinderziektes' heeft én dat je dan op een UU-pc (nog) niet alle functies kunt gebruiken.

Ook de handleiding voor NewRefWorks Gebruiksaanwijzing Proquest/NewRefWorks vind je op VetPortal

Automatisch verwijzen

Met een Literatuur Management Systeem zoals RefWorks kun je

(a) alle noodzakelijke gegevens van bronnen ('referenties') ophalen uit de meeste wetenschappelijke zoekmachines

(b) Automatisch verwijzen naar je bronnen:

Verwijzingen invoegen in een Word-tekst ('In-text citation').

Literatuurlijst toevoegen aan een Word-document ('Bibliography').

Literatuurlijst opmaken in elke gewenste opmaakstijl.

Beginnen met Literatuurbeheer

Heb je nog geen ervaring met Literatuurbeheer? Begin dan nu met RefWorks!

De link naar de stap-voor-stap handleiding 'Kookboek' RefWorks vind je in de Opdracht-box