Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: Soorten wetenschappelijke bronnen

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Wetenschappelijk bronnen: diverse typen

De belangrijkste cq meest geraadpleegde bronnen in de biomedische wetenschappen zijn:

 • Primaire ARTIKELEN in WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFTEN: verslag van originele onderzoeksresultaten, inclusief wetenschappelijke discussie
 • REVIEW ARTIKELEN in WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFTEN: overzicht  van primaire literatuur, met discussie over relevantie en evidence based inzichten
 • BOEKEN: theoretisch en/of historisch overzicht van een onderwerp, veel diepgang, beschouwing, context
   
 • PROEFSCHRIFTEN: resultaat van meerjarig, uitgebreid onderzoek; vaak met gedegen inleiding en uitputtende literatuurlijst
 • NASLAGWERKEN (encyclopedie, vakwoordenboek): voor beschrijvingen en definities, vakjargon, cijfers en feiten, geaccepteerde theorie 
 • RAPPORTEN: resultaat van onderzoeksopdracht (vaak vanuit overheid),  beleidsevaluaties, doelstellingen van organisaties

 

Andere bronnen kunnen zijn:

 • ONDERZOEKSDATA: voor verificatie van gepubliceerde resultaten en/of repliceren van onderzoek
 • VIDEO's: weergave van visuele waarnemingen en/of verduidelijking van onderzoeksmethode (JoVE: Journal of VisualisedExperiments!)
 • BLOGS: bespreking /discussie met vakgenoten , SOCIALE MEDIA: (bespreking van) nieuws, ideeën, discussie

Hoe herken je een wetenschappelijk artikel?

Kenmerken van een wetenschappelijk artikel: 

 • Inhoud: systematisch verslag van origineel onderzoek (incl. beschirjving van materiaal en methoden), óf een overzichtsartikel waarin een (groot) aantal artikelen wordt vergeleken en bediscussieerd
 • Bronvermelding: volledige verwijzing naar geraadpleegde bronnen
 • Verantwoording: vermelding van het werkadres van de auteurs
 • Peer review: het artikel is pas gepubliceerd nadat vóóraf een beoordeling door collega-wetenschappers heeft plaatsgevonden.

Tijdschrift als maat voor kwaliteit?

Het wetenschappelijk niveau van artikelen is niet per definitie gelijk: hoe hoog de lat ligt verschilt per tijdschrift!

Eén manier om de kwaliteit van een artikel in te schatten is via het 'rapportcijfer' (de zogenaamde impactfactor) voor het tijdschrift. Dit is een gemiddeld oordeel van wetenschappers over alle artikelen in dit tijdschrift.

Citaties als maat voor belang

Het belang van een artikel wordt door verschillende factoren bepaald:

 • Omvang van de specifieke doelgroep
 • Kwaliteit van het onderzoek (degelijk, vernieuwend?)
 • Of de resultaten interessant zijn (verrassend, spectaculair?)
 • Of het goed geschreven is (helder, prettige stijl, conclusies goed onderbouwd?)

Het belang blijkt na verloop van tijd vooral uit het aantal citaties: naar belangrijke artikelen wordt vaker verwezen. 

De meest volledige citatie-scores vind je in databases zoals Scopus en Web of Science, of in Google scholar (niet voor oudere, uitsluitend gedrukte artikelen)