Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: Soorten wetenschappelijke bronnen

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Wetenschappelijk bronnen: diverse typen

De belangrijkste cq meest geraadpleegde bronnen in de biomedische wetenschappen zijn:

 • Primaire ARTIKELEN in WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFTEN: verslag van originele onderzoeksresultaten, inclusief wetenschappelijke discussie
 • REVIEW ARTIKELEN in WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFTEN: overzicht  van primaire literatuur, met discussie over relevantie en evidence based inzichten
 • BOEKEN: theoretisch en/of historisch overzicht van een onderwerp, veel diepgang, beschouwing, context
   
 • PROEFSCHRIFTEN: resultaat van meerjarig, uitgebreid onderzoek; vaak met gedegen inleiding en uitputtende literatuurlijst
 • NASLAGWERKEN (encyclopedie, vakwoordenboek): voor beschrijvingen en definities, vakjargon, cijfers en feiten, geaccepteerde theorie 
 • RAPPORTEN: resultaat van onderzoeksopdracht (vaak vanuit overheid),  beleidsevaluaties, doelstellingen van organisaties

 

Andere bronnen kunnen zijn:

 • ONDERZOEKSDATA: voor verificatie van gepubliceerde resultaten en/of repliceren van onderzoek
 • VIDEO's: weergave van visuele waarnemingen en/of verduidelijking van onderzoeksmethode (JoVE: Journal of VisualisedExperiments!)
 • BLOGS: bespreking /discussie met vakgenoten , SOCIALE MEDIA: (bespreking van) nieuws, ideeën, discussie