Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 6. Tijdschriftartikelen opslaan tbv verwijzing (5 min.)

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Opdracht 6: Sla tijdschriftartikelen op in je database

Na de voorbereidingen in opdracht 1 t/m 5 kun je nu aan de slag met concrete literatuur!

Om je op gang te helpen heb je al twee artikelen gekregen: een rewiew en een primair onderzoeksartikel. Waarschijnlijk zijn het 'sleutelpublicaties' waarnaar je ook in je verslag wilt verwijzen.

 

Welke gegevens moeten straks in de literatuurlijst staan?

In een literatuurlijst kun je iets dergelijks tegenkomen ►

 • Waaraan kan je zien dat het om een tijdschriftartikel gaat?
 • Is dit een correcte verwijzing?
 • Kan het er ook heel anders uitzien?

Bekijk de voorbeelden onder  ►[BASISKENNIS] TIJDSCHRIFTARTIKELEN in de literatuurlijst

Actiepunten

Sla de gegevens van de sleutelpublicaties op in je RefWorks database

Volg hiervoor de aanwijzingen in STAP 3 op de Snel-aan-de-slag pagina van de Handleiding RefWorks-3 (NB: STAP 2 slaan we even over; deze komt in Opdracht 7!)

Gebruik Methode 1: Exporteren

 • Klik daarvoor in de Handleiding RefWorks-3 door naar Scopus of Google scholar of WorldCat (NB de links naar deze zoeksystemen staan - uiteraard - ook op VetPortal, in het kanaal Artikelen zoeken in databases - SEARCH ENGINES)
 • Zoek de bron op
 • Exporteer 

Gebruik een andere methode als je de publicatie in géén van deze drie zoeksystemen kan vinden.

 • Je kan nog een ander Zoeksysteem proberen, bijvoorbeeld CAB Abstracts: hieruit kun je ook exporteren
 • Heb je wel een online versie (html of pdf)? Dan kun je gebruik maken van Methode 3 ('Upload document') of 4 ('Save to RefWorks'); vul dan handmatig de gegevens in die ontbreken en/of corrigeer gegevens die op een verkeerde plek staan
 • Je kan ook helemaal handmatig een referentie aanmaken via '+ > Create new reference'

Resultaat

Tenminste twee referenties in je RefWorks database

Het is wel zaak om ze gelijk te controleren!

 

 • Klik in je RefWorks database op de titel
 • Bekijk alle velden in de rechterkolom
 • Gebruik het edit-icon om zonodig iets aan te passen
 • Let speciaal op de volgende velden:
  • 'Ref type': dit moet zijn 'Journal Article'
  • 'Authors': staan de namen van de auteurs elk in een eigen veld, en in het juiste format? Moet zijn 'achternaam, voorletter(s)'
  • 'Publish date': hier dient alleen een jaar te staan
  • 'Pages': zijn de eerste én laatste pagina vermeld?

Ga verder ...

naar Opdracht 5 ▼

invullijst