Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 5. Studieboeken (10 min.)

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Opdracht 5

Gebruik je studieboeken voor oriëntatie op een nieuw onderwerp!

De sleutelpublicaties veronderstellen vaak al wel een hoop voorkennis over het onderwerp...

Die heb je - zo in het begin van je studie - waarschijnlijk nog niet ("wat is eigenlijk Toxoplasmose? ...of Lebmaagdislocatie? of ...Ovariohysterectomy?").

Je zult je vaak eerst moeten inlezen voordat je zo'n wetenschappelijk publicatie kunt begrijpen. Begin eens met het onderwerp op te zoeken in een Studieboek. Met elkaar geven de Studieboeken een overzicht van het hele veterinaire veld.

De UB heeft een groot aantal studieboeken ter inzage, te leen en online. Waar vind je die en onder welke voorwaarden mag je ze gebruiken? Lees de toelichting Studieboeken: wat en waar?

Actiepunten

Kies een boek waarvan je denkt dat er over jouw onderwerp basale informatie te vinden is. Gebruik bijvoorbeeld een boek dat je zelf hebt aangeschaft, of  een boek uit de e-book-etalage ('Diergeneeskunde Studieboeken online')

Zoek hierin naar informatie die je in ieder geval nodig hebt om met het onderwerp aan de slag te kunnen gaan; bijvoorbeeld iets over :

  • de werking van een orgaansysteem
  • de oorzaken en symptomen van een aandoening
  •  de voors en tegens van een bepaalde behandelwijzen
  • een schema of plaatje van bepaalde structuur
  • het vóórkomen (de epidemiologie) van een bepaalde ziekte

Dit kan dus een hoofdstuk of paragraaf zijn, maar ook een plaatje of een tabel met cijfers en dergelijke.

Houd dit deel van het boek bij de hand voor gebruik in de volgende opdracht!

Resultaat

Een uitgekozen hoofdstuk, paragraaf of figuur met informatie die je kunt gebruiken om je in te lezen over het onderwerp.

Dit soort informatie kán in aanmerking komen om op te nemen in de inleiding van je verslag (NB: in deze fase van de studie mag je nog wel naar studieboeken verwijzen; later, bij het schrijven van je bachelorthesis, is dat niet meer toegestaan)

Ga verder ...

naar Opdracht 6 ▼