Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 7. Naslagwerken en websites (10 min.)

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Opdracht 7

Om je in te lezen in een onderwerp kun je ook gebruik maken van andere bronnen dan studieboeken.

Zoek informatie in een betrouwbaar naslagwerk

Op VetPortal hebben we een aantal specifiek veterinaire wetenschappelijk verantwoorde digitale Naslagwerken  (= REFERENCE WORKS) bij elkaar gezet waarin je - zeker als beginnend diergeneeskunde student - heel nuttige informatie kunt vinden.

Lees de toelichting over de inhoud van enkele Naslagwerken: voor basiskennis, vaktermen, overzichten en over de manier waarop je daarnaar moet verwijzen.

 

Mag je ook 'gewone' websites raadplegen en er naar verwijzen in je verslag?

Als je nog maar weinig over een onderwerp weet  mag je ter oriëntatie best eens googlen. Maar wees heel kritisch met het Gebruik van websites in de wetenschap.

Actiepunten

Open op VetPortal de subpagina REFERENCE WORKS

Open  MERCK VETERINARY MANUAL of VETLEXICON of  IMAIOS of een Encyclopedie

Zoek naar relevante informatie over je onderwerp. Dat kan bijvoorbeeld zijn een omschrijving van een aandoening, een schema over de werking van orgaansysteem, een anatomisch plaatje, een opsomming van behandelwijzen etc. Hoe je kunt zoeken verschilt sterk per naslagwerk! 

Kies een paragraaf/plaatje/pagina oid

Maak een referentie: sla de gegevens van deze bron op in RefWorks

dat kan op twee manieren

  1. Via klikken op de 'Save to RefWorks' favoriet/bookmark
  2.  In RefWorks via  [Add] > [Create new reference]

In beide gevallen moet je (een deel van) de gegevens voor de referentie  zelf invullen: 

  • Kies het juiste referentietype
  • Vul zelf de minimaal benodigde velden in (titel, auteurs, jaar, naam van de overkoepelende bron). 

Resultaat

Referentie in RefWorks, met alle benodigde gegevens:

  • Het juiste referentietype
  • Alle noodzakelijke gegevens, in de juiste velden 

Ga verder ...

naar Opdracht 8   ▼