Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training KGW Master: 4. Inperken van zoekresultaten

Training literatuur zoeken voor studenten Fysiotherapiewetenschappen, Verplegingswetenschappen en Logopediewetenschappen

Leerdoel

Als je ondanks het gebruik van goede zoektermen toch te veel treffers krijgt, zijn  er verschillende manieren om je zoekactie verder in te perken.
In dit onderdeel leer je hoe je dat kunt doen.

OPDRACHT 10

Lees de tekst in het blok 'Filters' hiernaast.

Herhaal de gecombineerde DDO-zoekactie die je in de vorige opdracht uitgevoerd hebt.

Ga hiervoor naar ‘Advanced search’ en type het nummer van de zoekactie in in de zoekbalk, voorafgegaan door een # (bijvoorbeeld: #6). Klik vervolgens op ‘Search' om naar het resultatenscherm te gaan.

Beperk daarna via ‘Limits’ het aantal zoekresultaten op een manier die zinvol lijkt voor je vraagstelling. Selecteer hiervoor de relevante limieten en klik dan onderaan het scherm op ‘Search’.

Hoeveel treffers krijg je nu?

OPDRACHT 11

Lees de tekst in het blok 'Clinical Queries' hiernaast.

Zoek in ‘Clinical Queries’ met je gecombineerde DDO-zoekactie.

Type hiervoor het nummer van deze zoekactie in in de zoekbalk (bijvoorbeeld: #6, dit nummer is te vinden in ‘History’ bij ‘Advanced Search’). Selecteer het meest geschikte type vraagstelling bij  ‘Search by Clinical Study Category’ en kies voor een sensitieve zoekactie.

Hoeveel treffers krijg je?

Doe hetzelfde nog een keer, maar nu met een specifieke zoekactie. Hoeveel treffers krijg je nu?

OPDRACHT 12

Bij KGW wordt regelmatig gebruik gemaakt een filter voor studies die de kwaliteit van meetinstrumenten beoordelen. Dit filter is afkomstig uit een artikel van Terwee et al. 2009 (Qual. Life Res. 18(8):1115–1123).

Indien van toepassing kun je dit filter gebruiken als je je zoekstrategie later in dit onderwijsblok verder gaat uitwerken.

 

 

Filters - het beperken van het aantal zoekresultaten

Als je ondanks het gebruik van goede zoektermen toch te veel treffers krijgt, kun je via filters je zoekactie verder inperken. Hiervoor voer je eerst een zoekactie uit. In de resultatenlijst zie je vervolgens in de linkerzijbalk een aantal filters die je aan kunt klikken.

Je kunt nu bijvoorbeeld instellen dat PubMed alleen zoekt binnen bepaalde soorten publicaties, of binnen een bepaalde tijdsperiode. Via de optie ‘Show additional filters‘ zijn nog meer filters beschikbaar, bv. voor leeftijdsgroep (‘Ages‘) en bepaalde groepen tijdschriften (‘Journal categories‘):

Als je de optie ‘Journal categories‘ aanklikt kun je je zoekactie bijvoorbeeld beperken tot artikelen in een subset van ca. 120 belangrijke klinische tijdschriften, de zgn. ‘Core clinical journals’.

Screenshot Journal categories

Wees voorzichtig met het gebruik van deze filters: je krijgt al snel een te sterke inperking van je zoekresultaten. Bovendien verlies je in veel gevallen de recente, nog niet geïndexeerde artikelen. Dit komt doordat de meeste filters (behalve die voor taal en publicatiedatum !) gebaseerd zijn op MeSH-termen.

Let op: Eenmaal ingestelde filters blijven gelden voor alle volgende zoekacties, totdat je ze verwijdert.

Screenshot of 'activated filters'

Clinical Queries

Een heel andere manier van zoeken is het gebruik van vooraf ingestelde zoekfilters. In het beginscherm van PubMed vind je deze door onder ‘PubMed Tools’ te klikken op 'Clinical Queries':

 

 

In het scherm dat nu verschijnt kun je een zoekactie uitvoeren. Je krijgt pas na het invoeren van een term de 3 verschillende soorten filters te zien: 'Clinical Study Categories', 'Systematic Reviews' en 'Medical Genetics'. In deze tutorial richten we ons op de eerste twee.

 

PubMed_Clinical Queries

 

Je kunt zoektermen invoeren in de zoekbalk, maar je kunt ook het nummer van een eerder uitgevoerde zoekactie gebruiken, bijv. #3. Dit kan handig zijn als je al een ingewikkelde zoekactie hebt opgebouwd.

 

Bij ‘Clinical Study Categories’ kun je aangeven naar welk type onderzoek je wilt zoeken (etiology, diagnosis, therapy, prognosis, of clinical prediction guides). Ook kun je aangeven of je zoekactie ‘broad‘ moet zijn (sensitief: veel referenties, waarvan veel niet-relevant) of ‘narrow‘ (specifiek: minder, maar meer relevante artikelen; sommige relevante artikelen kunnen gemist worden). Als je onderaan de kolom op ' Filter' klikt,  zie je hoe de gebruikte filters eruit zien.

 

Binnen ‘Clinical Queries’ kun je ook gebruik maken van een filter voor ‘Systematic Reviews’. In de praktijk blijken de begrippen ‘review’ en ‘systematic review’ vaak verwarring te veroorzaken Daarom worden ze hieronder kort uitgelegd:

 

- Review: een overzichtsartikel (niet per se evidence-based)
- Systematic Review : overzichtsartikel  (van primaire onderzoeksartikelen) waarbij gebruik wordt gemaakt van expliciete en reproduceerbare methoden.
- Systematic Reviews (in PubMed): dát deel van de 28 miljoen treffers in PubMed dat voldoet aan het door NLM opgestelde zoekfilter.

 

Let op: Het zoeken met filters is een snelle manier om je zoekresultaten in te perken. Als je gebruik maakt van deze zoekmogelijkheid beperk je je echter tot het denkwerk van anderen. Het is maar de vraag of de gebruikte filters optimaal zijn voor jouw specifieke zoekvraag.