Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training KGW Master: 3. Zoekactie opzetten

Training literatuur zoeken voor studenten Fysiotherapiewetenschappen, Verplegingswetenschappen en Logopediewetenschappen

Leerdoel

Als je zoektermen hebt verzameld, kun je een efficiënte zoekactie opzetten. Dit doe je door je zoektermen te combineren.
In dit onderdeel leer je hoe je dat kunt doen.

OPDRACHT 6

Lees de tekst in het blok 'Zoeken in velden' hiernaast.

Kijk nog eens naar het schema van zoektermen dat je hebt gemaakt voor je zoekvraag.

Noteer bij elke term of het:

a) een vrije tekst term is; deze ga je straks zoeken in het veld [Title/Abstract]: in de titel en/of samenvatting van een artikel

óf

b) een MeSH-term (trefwoord) is; deze ga je straks zoeken in het veld [MeSH].

OPDRACHT 7

Lees de tekst in het blok 'Zoektermen combineren' hiernaast.

Je gaat nu drie aparte zoekacties uitvoeren, één voor elk onderdeel (DDO) van je zoekvraag. Voor elk van deze onderdelen voer je in het 'Advanced search' scherm van PubMed de zoektermen en synoniemen in die je eerder hebt gevonden, gescheiden door OR, en klik je op ‘Add to History’.

OPDRACHT 8

Lees de tekst in het blok 'History'.

Combineer de losse zoekacties die je in de vorige opdracht hebt uitgevoerd voor de verschillende onderdelen (DDO) van je zoekvraag. Denk goed na of je de losse onderdelen moet combineren met AND of OR.

Hoeveel treffers krijg je? Bekijk de resultaten. Zijn ze relevant?

 

OPDRACHT 9

Klik in de resultatenlijst op een veelbelovende titel. Je krijgt nu meer informatie over het artikel te zien, waaronder de samenvatting.

Rechts bovenaan zie je ook de ubulink. Deze link geeft informatie over de beschikbaarheid van het artikel bij de Universiteitsbibliotheek.

Klik op de ubulink en kijk of dit artikel full-text beschikbaar is.

Zoeken in velden

Standaard zoekt PubMed zowel op de letterlijk ingevoerde zoektermen als op MeSH-termen Je kunt de manier waarop PubMed zoekt aanpassen door zelf aan te geven binnen welke velden PubMed moet zoeken. Enkele mogelijkheden zijn: auteursnaam [au], tijdschrifttitel [ta] en titel/abstract [tiab].

Lijst met alle doorzoekbare velden en betekenis

Je kunt zelf de veldnaam tussen vierkante haken achter de zoekterm zetten. Je kunt hiervoor ook gebruik maken van de ‘Search Builder‘ in ‘Advanced search’.

Je vindt de link naar ‘Advanced search’ onder het standaard zoekscherm van PubMed.

PubMed - Advanced Search


Met de ‘Builder’ kun je voor elke zoekterm aangeven binnen welk veld deze gezocht moet worden. Standaard staat ‘All Fields’ ingesteld, maar je kunt dit zelf wijzigen, bv. in 'Title/Abstract' als je in titel en/of samenvatting van artikelen wilt zoeken.

search builder

Om een zoekactie op te bouwen kun je in elke regel van de ‘Builder’ een  zoekterm invoeren (en kiezen in welk veld de term gezocht moet worden). De ingevoerde zoektermen verschijnen automatisch in de zoekregel bovenaan het scherm.  Voor elke nieuwe zoekterm geef je aan hoe je deze met de eerder toegevoegde zoektermen wilt combineren: met AND, OR of NOT (voor meer uitleg zie het onderdeel Zoektermen combineren‘). Er verschijnt automatisch een nieuwe zoekregel indien nodig.

Ten slotte klik je op ‘Search‘ of ‘Add to history‘ om de zoekactie uit te voeren. Kies je voor ‘Search‘, dan ga je naar het scherm met zoekresultaten. Kies je voor ‘Add to history‘ dan blijf je  in het ‘Advanced Search‘ scherm en kun je direct een nieuwe zoekactie uitvoeren of zoekacties combineren (meer hierover in het onderdeel ‘History‘).

 

Let op: combineer nooit meerdere zoektermen in één regel van de ‘Builder‘. In dat geval wordt nl. alléén de laatste term gezocht in het aangegeven veld, alle andere termen worden zonder veldnaam gezocht.

PubMed - Builder example

Zoektermen combineren

Je kunt zoektermen combineren met behulp van de zogenoemde ‘Boolean operators’ AND, OR en NOT. Als twee zoektermen gecombineerd worden met AND, wordt alleen naar die treffers gezocht waar beide zoektermen in voorkomen. Bij OR wordt gezocht naar alle treffers waar één of beide zoektermen in voorkomen. NOT geeft alle treffers waar de eerste term wel, maar de tweede term niet in voorkomt.

Figure on Boolean logic

Als je meer dan twee zoektermen wilt combineren, is het aan te raden haakjes te gebruiken. Zonder haakjes worden de commando’s AND, OR en NOT namelijk uitgeboerd worden in de volgorde waarin ze aangeboden worden. Dit levert soms ongewenste resultaten op!

Stel dat je op zoek bent naar artikelen over de behandeling van een tennisarm. Als je nu de zoekactie als volgt opstelt:

treatment AND tennis elbow OR epicondylitis

zul je artikelen vinden waarin de woorden ‘treatment’ en ‘tennis elbow’ beide voorkomen, én artikelen waarin de term ‘epicondylitis’ voorkomt (maar die misschien helemaal niet over behandeling gaan).

De juiste manier om deze zoekactie te formuleren is dan ook:

treatment AND (tennis elbow OR epicondylitis)

History

Bij uitgebreide zoekacties wordt het gebruik van haakjes al snel ingewikkeld. Je raakt het overzicht kwijt, en voor je het weet staat er een haakje verkeerd. Je kunt dan beter eerst zoeken met afzonderlijke zoektermen, en deze later combineren. In PubMed kun je hiervoor gebruik maken van de functie ‘History’ in het ‘Advanced search’ scherm van PubMed.

Je vindt de link naar ‘Advanced search’ onder het standaard zoekscherm van PubMed.

PubMed - Advanced Search

PubMed - History

In ‘History’ vind je een lijst met alle zoekacties die je in deze sessie hebt uitgevoerd. Je kunt zoekacties combineren door de nummers van de zoekacties in te typen in de bovenste zoekregel (klik hiervoor eerst op Edit‘), gescheiden door AND of OR. Bijvoorbeeld: #1 AND #2. Als je eerst wil zien hoeveel treffers een gecombineerde zoekactie oplevert, kun je klikken op ‘Add to History’.