Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training KGW Premaster: Standaard trefwoorden (MeSH)

Training literatuur zoeken voor studenten KGW Premaster

Leerdoel

In dit onderdeel bespreken we het gebruik van trefwoorden (MeSH-termen) in PubMed.

Deze kennis kun je meenemen als je voor een eigen onderwerp gaat zoeken.

OPDRACHT 4

Lees de tekst in de box 'Wat zijn MeSH-termen?' hiernaast.

Open de ‘MeSH Database’ en zoek de MeSH-term voor tennisarm.  Denk aan de synoniemen/vertaling die je in een eerdere opdracht hebt gevonden!

Let op: Je zoekt nu dus NIET in de databank met artikelen, maar in de databank met trefwoorden!

Bekijk het resultaat, en lees hierbij ook de tekst in het blok 'Zoeken met MeSH-termen' hiernaast.

OPDRACHT 5

OPDRACHT: Zoek, vanuit de MeSH Database, in PubMed naar de MeSH-term voor tennisarm, met de subheading ‘therapy‘.

In het blok 'Zoeken met MeSH-termen' hiernaast staat beschreven hoe je dit kunt doen.

Hoeveel treffers vind je?

OPDRACHT 6

Lees de tekst in het blok 'Automatic Term Mapping' hiernaast. 

Doe in PubMed een zoekactie met de term tennis elbow in. Kijk nu bij ‘Details’ (onderaan in de rechterkolom) om te zien hoe PubMed de zoekopdracht ‘vertaalt’.

Doe hetzelfde met de zoekterm epicondylitis. Wat is het verschil?

VERVOLG

Ga terug naar 'Zoeken in PubMed' voor het volgende onderdeel van de training.

Standaard trefwoorden (1) - Wat zijn MeSH-termen?

Veel informatiebronnen (waaronder PubMed) maken gebruik van standaard trefwoorden. Aan elke referentie worden één of meerdere trefwoorden toegekend uit een lijst van vaste trefwoorden. Je kunt op die trefwoorden zoeken, en op die manier snel een lijst met relevante artikelen vinden.

De standaard trefwoorden van PubMed zijn de MeSH-termen (MeSH = Medical Subject Headings). Een overzicht van alle MeSH-termen vind je in de 'MeSH Database’ - rechts onderin het beginscherm van PubMed, onder ‘More Resources’.

PubMed - MeSH Database

Standaard trefwoorden (2) - Zoeken met MeSH-termen

In de MeSH Database zie je de precieze betekenis van elke term, de verfijningen (‘Subheadings’); zoektermen die automatisch vertaald worden naar deze MeSH-term (‘Entry Terms’). Soms zie je ook ‘Previous Indexing’ (als vroeger een ander trefwoord gebruikt werd) en ‘See Also’ (verwijzingen naar andere MeSH-termen). Ten slotte vind je er een overzicht van de relatie tussen indextermen onderling. MeSH-termen zijn georganiseerd in een boomstructuur, en één MeSH-term kan in verschillende ‘bomen’ voorkomen.

Je kunt de informatie in de MeSH Database gebruiken om je zoekactie aan te passen: soms vind je hier synoniemen, of ideeën om je zoekactie te verfijnen of juist uit te breiden.

Je kunt vanuit de MeSH Database direct zoeken in PubMed: In de rechterkolom vind je bovenaan de ‘PubMed Search Builder‘ . Via de knop ‘Add to Search Builder’ komt de gekozen MeSH-term in dit zoekvenster te staan. Met de knop ‘Search PubMed‘ zoek je de MeSH-term vervolgens in PubMed.

Let op: Als je de MeSH-term in combinatie met bepaalde ‘Subheadings’ wilt zoeken, vink je eerst de desbetreffende ‘Subheadings’ aan.

PubMed - zoeken op MeSH

Automatic Term Mapping

PubMed zet ingevoerde zoektermen waar mogelijk automatisch om naar MeSH-termen. Dit wordt Automatic Term Mapping genoemd. Vervolgens zoekt PubMed zowel op de letterlijk ingevoerde zoekterm (in ‘All Fields’), als op de overeenkomstige MeSH-term. Realiseer jezelf dat je het niet eens hoeft te zijn met de ‘vertaling’ naar MeSH-termen, en dat de omzetting niet altijd is zoals je verwacht.

Om te controleren wat PubMed doet met de door jou ingevoerde zoektermen kun je kijken naar ‘Search details‘. Je vindt ‘Search details’ in de rechterkolom van het resultatenscherm:

Screenshot search details 'aids'

De vertaling van zoektermen door PubMed is niet altijd logisch en consistent. Kijk dus altijd onder ‘Search details’ hoe PubMed omgaat met de door jou ingevoerde zoektermen! Je kunt de uitgevoerde zoekactie zelf aanpassen in het ‘Search details’ scherm.