Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training KGW Premaster: 4. Verwijzen naar literatuur

Training literatuur zoeken voor studenten KGW Premaster

Leerdoel

Bij het schrijven van je verslag is het belangrijk dat je op een volledige en consequente manier verwijst naar de literatuur die je gebruikt hebt. Bovendien moet je opletten dat je je niet schuldig maakt aan plagiaat.

In dit onderdeel leer je waar je op moet letten.

OPDRACHT 17

Lees de tekst in het blok 'Het maken van een goede literatuurlijst' hiernaast.

Als je straks je verslag moet schrijven en een literatuurlijst moet maken, kun je gebruik maken van de voorbeelden in het blok 'Voorbeelden van literatuurverwijzingen' hiernaast.

Het maken van een goede literatuurlijst

Een goede literatuurverwijzing geeft een zodanige beschrijving van een publicatie dat die publicatie duidelijk van andere kan worden onderscheiden en snel weer terug kan worden gevonden in bijvoorbeeld de catalogus van een bibliotheek of in PubMed.

Wetenschappelijke tijdschriften hanteren strenge regels voor het maken van een literatuurlijst. Het niet goed verwijzen naar de gebruikte literatuur kan tot gevolg hebben dat een artikel wordt geweigerd. Als je gaat publiceren krijg je dus beslist te maken met deze regels. Je kunt je er vanaf het eerste jaar in bekwamen.

In de (bio)medische wetenschappen worden twee verschillende manieren gebruikt voor het verwijzen naar literatuur:

  1. In de tekst wordt verwezen naar de achternaam van de auteur en het jaar van publicatie; in de literatuurlijst staan de referenties op alfabetische volgorde van auteursnaam;
  2. In de tekst krijgt elke referentie een volgnummer; in de literatuurlijst staan de referenties op volgorde waarin ze in de tekst zijn genoemd.

Het is belangrijk dat alle verwijzingen in de tekst ook daadwerkelijk in de literatuurlijst aanwezig zijn, en omgekeerd: dat er geen publicaties in de literatuurlijst staan waarnaar niet verwezen wordt.

Voorbeelden van literatuurverwijzingen

Over het algemeen zul je te maken krijgen met vier soorten literatuur: tijdschriftartikelen, boeken, hoofdstukken in boeken (onder redactie van één of meer redacteurs) en digitale informatiebronnen.

Ter illustratie geven we hier aan hoe naar deze bronnen verwezen wordt in de Vancouver stijl - dit is een stijl die veel gebruikt wordt in (bio)medische literatuur. Wil je meer weten? Zie de LibGuide Vancouver Stijl.


Tijdschriftartikel:

Hellings WE, Moll FL, Vries JP de, Ackerstaff RG, SeldenrijkKA, Met R, et al. Atherosclerotic plaque composition and occurrence of restenosis after carotid endarterectomy. JAMA 2008;299:547-54.

De voorletters van de auteur en eventuele tussenvoegsels komen achter de achternaam. Meerdere auteurs worden van elkaar gescheiden door een komma. Als er zeven of meer auteurs zijn, worden alleen de eerste zes genoemd, gevolgd door ‘et al.’. Hierna volgt de titel. Vervolgens staat de afkorting van het tijdschrift vermeld, gevolgd door het jaar. Van het tijdschrift wordt het volumenummer weergegeven (299). De feitelijke pagina’s lopen van pag. 547 tot en met 554. Dit wordt afgekort als 547-54.

 

Boek:

Gooszen, HG. Leerboek chirurgie. 2e geheel herz. dr. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2012

De voorletters van de auteur en eventuele tussenvoegsels komen achter de achternaam. Hierna volgt de titel van het boek en de editie, als dat niet de eerste druk is. Vervolgens staat de plaats van uitgave vermeld, gevolgd door de uitgever en het jaar van publicatie.

 

 

Hoofdstuk in boek:

Goadsby PJ, Raskin NH. Headache. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, et al.; editors. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 17th ed. New York: McGraw-Hill; 2008. p. 95-106.

Na de auteur(s) en titel van het artikel volgt het woordje ‘In’. Hierna volgen de namen van de redacteur(s) (editor(s), soms ook aangegeven als Ed(s).), de titel van het gehele boek en de editie. Vervolgens de plaats van uitgave, de uitgever, het jaar van publicatie en ten slotte de paginanummers.

 

 

Digitale informatiebron / website:

NHG, NHG-Standaard Anemie. 2003; https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-anemie (geraadpleegd:12-9-2013).

Na de auteur of eventueel de naam van de organisatie volgt de titel van de publicatie en het jaar, de datum van de laatste update of het jaar van copyright (als er geen datum is gebruik je ‘s.d.’: sine dato = zonder datum). Hierna volgt de specifieke URL, gevolgd door de datum van raadpleging. Zorg ervoor dat je altijd verwijst naar werkende links!