Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training PubMed: 5. Méér vinden

Leerdoel

Als je een veelbelovend artikel hebt gevonden, kun je dat als uitgangspunt gebruiken om meer relevante artikelen te vinden. In dit onderdeel zie je hoe dat in zijn werk gaat.

OPDRACHT 15

Lees de tekst in het blok 'Similar articles' hiernaast.

Zoek in PubMed het volgende artikel:
M. Hollander, Circulation 2002; 105(24):2872-2877

Je kunt hiervoor de 'Single Citation Matcher' gebruiken. Vul bij de auteursnaam 'Hollander' in, en maak gebruik van de 'autofill'-functie van PubMed om de juiste initialen toe te voegen. 

Hoeveel ‘similar articles’ heeft dit artikel?  Wat is de maand en het jaar van het meest recente artikel? (sorteer hiervoor eerst op 'publication date'!)

 

OPDRACHT 16

Lees de tekst in het blok 'Citatiezoeken' hiernaast.

Open Web of Science en kies 'Cited Reference Search' in het drop-down menu.

Zoek hier het volgende artikel:
M. Hollander, Circulation 2002; 105(24):2872-2877

Voer hiervoor ‘Cited Author’, ‘Cited Work’ (= tijdschrifttitel) en ‘Cited Year(s)’ in en klik op ‘Search’. Kies (indien nodig) het juiste artikel uit de lijst met resultaten (let op het volume en de paginanummers).

Kijk onder:  ‘Citing Articles’.

Hoe vaak is dit artikel geciteerd?
(klik op de vraag om het antwoord te zien)

Wil je de titels van deze artikelen ook daadwerkelijk zien, klik dan op het getal achter ‘Times Cited’.

OPDRACHT 17

Open SCOPUS. Met behulp van de ‘Document Search’ -functie kun je artikelen zoeken. Gebruik ‘Add search fields’ om in meerdere velden tegelijk te zoeken.

Zoek hier het volgende artikel:
M. Hollander, Circulation 2002; 105(24):2872-2877

Zoek hiervoor op 'First Author': (Hollander ( spatie) M) en ‘Source Title’ : (Circulation) en voer het jaartal in bij ‘Limit to: Date range’ (2002-2002).

Hoeveel citaties vind je op deze manier?
(klik op de vraag om het antwoord te zien)

Similar articles

Als je in PubMed op een treffer in de resultatenlijst klikt, zie je rechts in beeld een blok met ‘Similar articles’. Dit zijn artikelen over hetzelfde onderwerp, vaak ook van meer recente datum. Standaard worden 5 artikelen getoond. Via de  link ‘See all’ onderin het blok zie je ook de andere ‘Similar articles’ die bij de geselecteerde treffer horen.

PubMed vindt deze artikelen door via een gewogen algoritme te zoeken op woorden uit de titel, het abstract en de MeSH-termen van het oorspronkelijke artikel. Meer informatie hierover kun je vinden via de Help-functie van PubMed. De artikelen die volgens PubMed het meest relevant zijn, staan bovenaan de lijst. Je kunt de artikelen ook op datum sorteren (‘Sort By’).

Via ‘Similar articles’ kun je artikelen vinden die waardevolle aanvullingen bevatten op het oorspronkelijke artikel. Soms vind je ook artikelen die het oorspronkelijke artikel volledig onderuit halen. Dat is nuttige informatie die je eigenlijk niet mag missen!

Citatiezoeken

De Universiteitsbibliotheek biedt toegang tot twee grote citatiebestanden: Web of Science en SCOPUS. Als je een artikel opzoekt in één van deze bestanden kun je zien hoe vaak dit artikel door andere artikelen geciteerd is (‘times cited’). Door op dit getal te klikken zie je welke (recentere!) artikelen dit bewuste artikel aanhalen en dus over hetzelfde onderwerp gaan.


Je vindt Web of Science en SCOPUS via de homepagina van de Universiteitsbibliotheek onder 'Zoeksystemen'.  Je ziet beide bronnen vervolgens staan in het ‘Snel naar’-menu in de linker kolom op de pagina.

Meer informatie over Web of Science vind je in de LibGuide  Web of ScienceIn SCOPUS vind je meestal een groter aantal citaties dan in Web of Science. Dit komt doordat SCOPUS een andere, meer medische dekking heeft. Tevens worden ook boeken, boekhoofdstukken, samenvattingen van conferenties, brieven etc.geïndexeerd. Meer informatie over SCOPUS vind je in de LibGuide UBU LibGuide SCOPUS SCOPUS