Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Onderzoeksdata: Info elders

Verwante informatie

RDM support. Universiteit Utrecht.

Auteursrechteninformatiepunt. Universiteit Utrecht

Research data management. Yale University Library.

Research data. University of Utah.

Research data management. Edith Cowan University.

Data management. Australian National University.

RSS SURF Special Interest Group Research Data

Loading

Onderzoeksdata op Twitter

Onderzoeksdata. Projecten en organisaties elders

​LCRDM is het landelijk coordinatiepunt research data management. Het faciliteert een landelijke aanpak hiervan in Nederland.

​RDNL is een samenwerkingsverband van 4TU.Datacentrum, SURFsara en DANS. De coalitie is gericht op duurzame data-archivering en biedt de cursus 'Essentials 4 data support'.

EUdat is een project dat is gericht op een duurzame pan-Europese infrastructuur voor verbeterde toegang tot wetenschappelijke data. Het richt zich op een samenwerking voor een e-infrastructuur ecosysteem, welke onderzoeks gemeenschappen ondersteunt in toegang en opslag. Het bevat communicatie netwerken, gedistribueerde grids en HPC faciliteiten.

SURF is een ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. De organisatie houdt zich ook bezig met onderzoeksdata en initieert en publiceert interessante rapporten over alle aspecten van data management.

DANSDANS bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Naast het aanbieden van repositories DataverseNL, EASY en dataportal NARCIS verzorgt het instituut training en advies en doet het onderzoek naar duurzame toegang tot digitale informatie.

DCC Digital Curation CentreThe Digital Curation Centre (DCC) is een expertise centrum in de curatie van digitale informatie met een focus op capaciteit vergroting, en vaardigheden voor onderzoeksdata management.

DataCite helpt onderzoekers met vinden, toegankelijk maken en hergebruiken van data. DataCite brengt de data gemeenschappen samen om uitdagingen aan te gaan om data zichtbaar en toegankelijk te maken. 

Literatuur en Training

Managing research data / ed. by Graham Prior. - London, Facet Publishing, 2012.
ISBN 978-1-85604-756-2.

Permalink  naar UBU catalogus.

e-data&research
e-data&research is de nieuwsbrief over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen.

Surf Kennisbank. Overzicht van alle rapporten van SURFshare over onderzoeksdata.

Cursus Essentials 4 data support: online cursus met een overzicht van alle aspecten van onderzoeksdata. Cursus Mantra: online cursus voor het managen van digitale onderzoeksdata. 

Publieke Repositories

re3data.orgOp de site van re3data zijn repositories voor onderzoeksdata te selecteren via hun specifieke eigenschappen.

Enkele voorbeelden:

DataVerse Network

DataverseNL: voor veilige, duurzame opslag en volledige controle over toegang tot onderzoeksdata.

DANSDANS (Data Archiving and Networked Services): voor duurzame permanente opslag ( via het online archiveringssysteem EASY)

4TU.Datacentrum: voor duurzame permanente opslag, initiatief van de drie technische universiteiten in Nederland.

PangaeaPangaea is een open access bibliotheek voor het opslaan, publiceren en distribueren van gegevens met geografische componenten 

DryadDryad Digital Repository is een nonprofit repository voor data die ten grondslag ligt aan internationaal wetenschappelijke en medische literatuur.

FigshareIn Figshare kunnen gebruikers welk file format dan ook uploaden en zichtbaar maken in de browser.

ArrayExpressArrayExpress is een repository voor functional genomics data.

ZenodoZENODO is een repository service om resultaten uit multidisciplinair onderzoek (data en publicaties) op te slaan. 

ZenodoThe language archive Archief voor alle data over taal en taal verwerking verkregen na experimentatie of observatie.

En al die praktische zaken? Zie de bibliotheekwebsite!

Deze LibGuides gaan vooral over hoe te zoeken en hoe goed om te gaan met wetenschappelijke informatie. Ga voor alle praktische informatie naar onze pagina's met praktische informatie en bibliotheeklocaties.

En volg de bibliotheek op Facebook en Twitter:  Facebook UBU Twitter UBU