Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Culturele Antropologie 1: Inleiding in CA 2018-2019: Boeken zoeken:

opdracht 6

In het studieonderdeel Culturele antropologie 1 maak je een geannoteerde bibliografie. Voor het zoeken van het wetenschappelijk materiaal gebruik je deze Libguide

Opdracht 6: Boeken zoeken

In deze deelopdracht ga je 3 boeken zoeken op onderwerp, (een klassieker, een theoretische verhandeling  en een monografie). Bij het zoeken maak je (indien nodig) gebruik van je eigen zoektermen. Let op dat het boek (met uitzondering van de klassieker) uitgegeven moet zijn na 2000.

A zoek minimaal één (online) boek dat in de Universiteitsbibliotheek Utrecht aanwezig is, via WorldCat (zie ook de libguide WorldCat)

B. zoek de twee andere boeken bijvoorbeeld via de literatuurlijst van een artikel of via Google Scholar of Google Books

Heb je vragen? Bekijk dan eerst nog eens de pagina's Zoektechnieken en Zoeksystemen of lees de informatie in de boxen hiernaast.

Noteer de gegevens van je geselecteerde boeken op het fnvulformulier.

Er is ook een pagina met VOORBEELDEN van zoeken naar boeken in verschillende systemen

Maak bij het selecteren van geschikte boeken meteen gebruik van het tabblad "Evalueren" van deze trainingsLibGuide.

Wil je meer weten over boeken en boeken zoeken? Bekijk dan de   LibGuide Boeken zoeken.

Zoeksystemen voor boeken

Zoeken naar boeken doe je op basis van gegevens over auteurs, titel, uitgave etc. Zoeksystemen waarin je gedrukte boeken en e-books kunt vinden zijn:

Heb je vragen over het vinden van e-books? Bekijk dan de pagina over e-books van de universiteitsbibliotheek.

Soorten boeken

Monografie: een monografie is een wetenschappelijk boek of verhandeling over één onderwerp of een beperkte groep van samenhangende onderwerpen, in het algemeen geschreven door één auteur. In een monografie streeft men ernaar een volledig overzicht van het onderwerp te geven.

Bundel: een bundel (edited volume) is een verzameling wetenschappelijke artikelen of hoofdstukken in een boek geschreven door meerdere auteurs. Een bundel heeft altijd een redactie. 

Handboek: een handboek is een publicatie waarin de stand van zaken in een wetenschap, op een wetenschapsgebied of een deeldiscipline wordt weergegeven.

Cursusdefinitie van een 'klassieker': algemeen, theoretisch werk dat de theoretische afbakening vormt waarbinnen jij je casus plaatst.

Nog meer soorten boeken!

Artikelen gepubliceerd als hoofdstuk in een boek

Artikelen verschenen als hoofdstuk in boeken ('edited volumes', 'bundels', 'readers') zijn vrij lastig te vinden. Opties:

  • Met Google Books doorzoek je vaak de full tekst van >20 miljoen boeken en kun je er achter komen dat een artikel/hoofdstuk in een bepaald boek staat.
  • In de Utrechtse ingang voor WorldCat doorzoek je bij e-books vaak ook de inhoudsopgave van die boeken, waarin titels van hoofdstukken en opgenomen artikelen staan. Hier kun je na een zoekactie filteren op artikelen en daarbinnen op hoofdstukken.
  • Scopus is begonnen met indexeren van Engelstalige wetenschappelijke met voor elk hoofdstuk een apart record; kies als document type hiervoor book chapter.