Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Culturele Antropologie 1: Inleiding in CA 2018-2019: Artikelen zoeken:

opdracht 5

In het studieonderdeel Culturele antropologie 1 maak je een geannoteerde bibliografie. Voor het zoeken van het wetenschappelijk materiaal gebruik je deze Libguide

Opdracht 5: Artikelen zoeken

Vanaf deze deelopdracht ga je verder zoveel mogelijk individueel op zoek naar artikelen en een Special Issue (zie cursushandleiding op eerste pagina). Je mag uiteraard wel onderling met je groepje overleggen over de gevonden bronnen.

 • 4 referenties naar artikelen uit antropologische wetenschappelijke tijdschriften (inclusief 1 review artikel en 1 tot 2 casus artikelen).
 • 1 zgn. special issue van een academisch tijdschrift met daarin minstens 3 artikelen (zie de tips in de box hiernaast).

Het totaal aantal artikelen is dus 7. 

Noteer de gegevens van je geselecteerde artikelen op het formulier, zorg ervoor dat je de artikelen later weer terug kunt vinden!

Let wel op dat je artikel in een tijdschrift moet staan dat op de 'Basislijst' staat (zie hieronder) en dateert van na 2000.

Heb je vragen? Bekijk dan eerst nog eens de pagina's Zoektechnieken en Zoeksystemen of lees de informatie in de boxen hiernaast.

Maak bij het selecteren van geschikte artikelen meteen gebruik van het tabblad "Evalueren" van deze trainingsLibGuide.

UBU link: Snel naar de volledige tekst

In je zoektocht naar wetenschappelijke literatuur kom je soms de UBUlink tegen. Deze link geeft informatie over de beschikbaarheid van de publicatie via de universiteitsbibliotheek, zowel digitaal als op papier.

UBUlink: snel naar de publicatie 

Je kunt in verschillende zoeksystemen publicaties vinden die je in handen wilt krijgen. Op veel van deze plekken kun je hiervoor de UBUlink gebruiken.

De UBUlink geeft in het geval van digitale publicaties meestal directe toegang. Bij papieren publicaties geeft de link informatie over de beschikbaarheid bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Hoe zoek ik? Zoekmethodes

 • Sneeuwbalmethode: zoeken op basis van de kenmerken  van een publicatie die je al hebt gevonden. (auteur, verwijzingen, citaties, trefwoorden etc.) Het gaat vaak heel simpel door links te volgen in een zoekmachine, literatuurdatabase of verwijzingen uit de literatuurlijst in een boek. Je vindt met deze methode alleen oudere literatuur.
 • Citatiezoeken is een speciale vorm van de sneeuwbalmethode waarbij je citatielinks volgt. (Cited by in Google Scholar bijvoorbeeld) Je vindt met deze methode recentere literatuur.
 • Systematische methode: Het zoeken volgens een stappenplan om zoveel mogelijk relevante publicaties te vinden. Je combineert bij deze methode zoektermen d.m.v. operatoren.
 • Catalogusmethode: Met zelfbedachte zoektermen zoeken in een zoekmachine die literatuur in een bepaalde collectie/verzameling doorzoekbaar maakt. Bijvoorbeeld in WorldCat.

Tips bij het zoeken!

Gebruik bij het zoeken verschillende zoeksystemen en verschillende zoekmethoden, bijvoorbeeld:

A. Ga met je gevonden zoektermen in bijvoorbeeld Scopus, Sociological Abstracts of een antropologische database op zoek naar geschikte artikelen (gebruik meerdere zoeksystemen).

B. Vind je een geschikt artikel, kijk dan eens in de literatuurlijst van het artikel en selecteer daar een geschikt artikel uit (sneeuwbalzoeken).

C. Zoek je in Scopus (of Google Scholar), kijk dan eens of het artikel dat je hebt gevonden wordt geciteerd in een ander artikel. Zo ja, kijk of je op die manier een geschikt artikel vindt van recenter datum (citatiezoeken).

D. Je kunt ook in de Digitale tijdschriftenlijst van de UB op zoek gaan naar een tijdschrift uit de basislijst en in dat tijdschrift zoeken naar een geschikt artikel. (Helaas is direct zoeken in een tijdschrift vaak lastig).

E. Hoe specifieker je (vak)termen, hoe specifieker en relevanter de resultaten.

F. Gebruik verschillende schrijfwijzen en synoniemen voor termen bijvoorbeeld:organisation en organization.

G. Hou een lijst bij met de zoektermen die je hebt gebruikt.

Er is ook een pagina met VOORBEELDEN van het zoeken naar artikelen in verschillende databases.

Wil je meer weten? Bekijk dan de LibGuide Artikelen zoeken UBU LibGuide artikelen zoeken. Bijvoorbeeld wat je moet doen als je te veel of juist te weinig bronnen vindt.

Review artikelen

Een review artikel biedt een overzicht van de (huidige) stand van zaken op een bepaald vakgebied. Een review artikel verzameld eerder gepubliceerde artikelen en vat ze samen, in plaats van nieuwe feiten of analyses te brengen.  Review artikelen worden meestal gebaseerd op een uitgebreid literatuuronderzoek (systematic review). 

Review artikelen zijn te vinden in  bibliografische databases zoals Scopus, Web of Science of vakinhoudelijke databases zoals PsycINFO of PubMed. In de meeste hiervan kun je filteren (selecteren of beperken) op review artikelen (publication type).

Verwar een review artikel niet met een 'book review', oftewel een recensie. In het Engels worden die soms allebei aangeduid met het woord 'review'.

Casus artikelen / Case Studies

In de sociale wetenschappen is een case study een onderzoeksmethode waarbij een onderwerp van studie (de casus) van dichtbij, diepgaand en gedetailleerd wordt onderzocht, evenals de bijbehorende contextuele omstandigheden.

Anders geformuleerd: een case study is een gedetailleerde studie van een enkel onderzoeksobject met de bedoeling het onderzoeksobject in zijn verschillende aspecten, complexiteit en eventuele ontwikkeling zo grondig mogelijk te begrijpen.

Case studies zijn te vinden in bibliografische databases zoals Scopus, Web of Science of vakinhoudelijke databases zoals PsycINFO of PubMed. In de meeste hiervan kun je filteren (selecteren of beperken) op case studies (publication type). Je kunt ook naast je zoektermen zoeken op "case stud*".

Themanummers / Special Issues

Veel tijdschriften publiceren regelmatig themanummers rond een bepaald onderwerp. Dat kan een goed beeld geven van wat er op dat moment speelt op dat gebied.

Tips voor het vinden van een themanummer / Special Issue:

 • zoek in Google of Google Scholar, naast termen over je onderwerp, ook op 'Themanummer' of  'Special issue' 
 • maak je zoekactie niet té specifiek . De titel van een special issue is meestal kort en kernachtig.
 • er worden verschillende aanduidingen gebruikt voor themanummers, denk bijvoorbeeld ook aan  'Supplement' of 'Special section', 'Conference (issue)' of 'Symposium'
 • zoek eerst naar tijdschriften uit je onderwerpsgebied, bijvoorbeeld in de digitale tijdschriftenlijst van de UB) en ga dan kijken of er in dit tijdschrift special issues zijn op jouw onderwerpsgebied
 • in sommige zoeksystemen kun je beperken op 'conference', bijvoorbeeld in Scopus en Web of Science. Daarmee vind je vaak ook themanummers die gewijd zijn aan een bepaalde conferentie
 • in een artikel kun je vaak niet zien of het deel uitmaakt van een special issue. Je kunt bij een geschikt artikel de website van het betreffende tijdschrift opzoeken om te kijken of dit tijdschrift specials heeft op jouw gebied.
 • een themanummer heeft bijna altijd een inleidend editorial over dat onderwerp. Vind je dus een editorial kijk dan altijd even naar de  tijdschrift aflevering om te zien of het een themanummer is. Je kunt ook zoeken op editorials door naast je onderwerpspecifieke termen ook te zoeken op 'editorial',  'introduction/introductie' of 'inleiding'

Hoe bepaal je de relevantie van bronnen

Om te bepalen of een stuk relevant is kun je deze vragen aflopen:

 1. Helpt de bron bij het beantwoorden van je hoofdvraag/deelvragen?
 2. Beantwoordt je bron je gehele vraag/deelvraag of slechts een aspect ervan?
 3. In welke mate stemt de hoofdvraag van je gevonden bron overeen met je eigen vragen?
 4. Hoe sterk lijkt het onderzoeksobject of de analyse-eenheid in het gevonden stuk op die in jouw paper/thesis? Het onderzoeksobject kan een periode zijn, of een persoon, een groep, een gebied, een stof, een ziekte, een proces etc..
 5. Is de context van het onderzoeksobject hetzelfde als in jouw geval?
 6. Wannneer is het stuk gepubliceerd en wanneer is het onderzoek waarover wordt geschreven uitgevoerd?

Bedenk dat je slechts zelden een bron vindt die je hoofd- en deelvragen geheel beantwoordt en die verslag doet van exact hetzelfde onderzoek of probleem als waar jij mee bezig bent.