Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Culturele Antropologie 1: Inleiding in CA 2018-2019: Voorbeelden artikelen zoeken

In het studieonderdeel Culturele antropologie 1 maak je een geannoteerde bibliografie. Voor het zoeken van het wetenschappelijk materiaal gebruik je deze Libguide

Zoeken van artikelen: Anthropological Index Online en AnthroSource

 1. Ga naar homepage van de Universiteitsbibliotheek
 2. Kies voor: Zoeksystemen-->Zoekmachines per vakgebied -->Sociale Wetenschappen of Culturele Antropologie
 3. Kies een bestand dat mogelijk artikelen over je onderwerp bevat, bijvoorbeeld:
   
  • Anthropological Index Online
   De Anthropological Index Online van het Royal Anthropological Institute (1957-..) is gebaseerd op het tijdschriftenbezit van The Anthropology Library in The British Museum.
   N.B.: verbinding komt soms moeilijk tot stand!
    
  • Anthrosource
   AnthroSource is ontwikkeld door de American Anthropological Association (AAA) en geeft online toegang tot 32 door de AAA uitgegeven tijdschriften.
   Gebruik het zoekscherm Advanced Search (bovenin)
    
 4. Gebruik Engelstalige zoektermen
 5. Let er bij het selecteren van artikelen op de relevantie: gaan ze over je onderwerp/thema, geven ze een antwoord op de vragen die je hiervoor gesteld hebt! Controleer of de artikelen ook afkomstig zijn uit antropologische tijdschriften (zie de Basislijst, te vinden op de Introductiepagina van deze libguide).
 6. Neem alle relevante gegevens voor de beschrijving van het artikel in de bibliografie over. Bekijk de speciale regels voor antropologen: zie document (te vinden op dezelfde plek als de Basislijst) "Chicago Manual of Style".
 7. Bewaar in ieder geval ook de tekst van het abstract / samenvatting  (om ze later samen in je bibliografie op te kunnen nemen).

Bewaren van een hyperlink

Als je een hyperlink bewaart moet dit een permanente hyperlink zijn (te herkennen aan bijvoorbeeld de term deeplink, permalink, doi (digital object identifier), stabiele url, of een icoon bijv.  of of  ).

Bewaar nooit hyperlinks uit zoekacties. Die gaan vaak gepaard met een (zoek)sessie code. Als de zoeksessie voorbij is werkt de hyperlink niet meer.

Zoeken van artikelen: Google Scholar

Google Scholar is een grote zoekmachine voor wetenschappelijke publicaties. Hij doorzoekt primair tijdschriftartikelen en doet dat in tegenstelling tot vrijwel alle andere zoeksystemen full text. Vanuit Google Books zijn ook de gegevens van een grote hoeveelheid wetenschappelijke boeken in Google Scholar terechtgekomen. Ook daarin wijkt Google Scholar af van klassieke wetenschappelijke zoekmachines als Scopus of Web of Science.

Wat bijzondere kenmerken van Google Scholar op een rij:

 • je doorzoekt zowel artikelen als (een selectie van) boeken
 • de zoekactie is full text, dus je vindt ook bronnen waarin je termen slechts terloops genoemd worden
 • de selectie van tijdschriften bij Google Scholar is minder streng dan bij Web of Science of Scopus: je komt ook niet peer reviewed materiaal tegen
 • de resultaten volgorde is mede gebaseerd op aantallen ontvangen citaties; nieuwere publicaties zijn hierdoor lastiger te vinden: filter op jaar
 • als je naar Google Scholar gaat via de website van de UBU krijg je de UBUlink te zien bij publicaties. Zie je de UBUlink toch niet kijk dan onder settings op de homepage van Google Scholar: kies daar library links, zoek op Utrecht en klik save.

Er is ook een Libguide voor Google Scholar beschikbaar

 1. Ga zoeken in Google Scholar ( Homepage Universiteitsbibliotheek --> zoeksystemen --> snel naar zoeksystemen: Google Scholar (met UBUlink).
 2. Zoek artikelen met de (Engelstalige en/of Nederlandstalige) zoektermen
 3. Let er bij het selecteren van artikelen op de relevantie: gaan ze over je onderwerp/thema, geven ze een antwoord op de vragen die je hiervoor gesteld hebt! Controleer of de artikelen ook afkomstig zijn uit antropologische tijdschriften (zie de Basislijst, te vinden op de Introductiepagina in de box "Documenten voor de training").
 4. Neem alle relevante gegevens voor de beschrijving van het artikel in de bibliografie over. Bekijk de speciale regels voor antropologen: zie document (te vinden op dezelfde plek als de Basislijst) "Chicago Manual of Style".
 5. Bewaar in ieder geval ook de tekst van het abstract / samenvatting  (om ze later samen in je bibliografie op te kunnen nemen).

Zoeken van artikelen: Sociological Abstracts

Sociological Abstracts bevat beschrijvingen met samenvattingen van artikelen, boeken e.d. op het gebied van de sociologie. Daarnaast ook op gebieden zoals sociale psychologie, methodologie, sociologie van de kunst, politicologie, vrouwenstudies, milieuvraagstukken. Bestand bevat abstracts van artikelen uit ca. 2500 tijdschriften en andere bronnen.
Sociological Abstracts toont de ubulink.

Om vertrouwd te raken met het zoeken in Sociological Abstracts kun je een gebruiksinstructie (tutorial) over Sociological Abstracts doornemen. Deze is gemaakt door de UB Leiden en wordt aangeboden via de UB Amsterdam:
"Snel zien hoe Sociological Abstracts werkt". Kies bijv. Zoeken op onderwerp.

De stappen die je vervolgens moet zetten zijn:

 1. Ga naar de homepage van de Universiteitsbibliotheek
 2. Klik achtereenvolgens: Zoeksystemen -->Zoekmachines per vakgebied --> Sociale Wetenschappen (helemaal onderaan) --> kies in de lijst voor: Sociological Abstracts
 3. Kies voor Advanced Search (Raadpleeg eventueel de Help-functie)
 4. Maak gebruik van de Engelstalige zoektermen om artikelen over je onderwerp te zoeken
 5. Maak daarbij eventueel gebruik van de mogelijkheden om zoektermen te combineren:
  • eerst OR om synoniemen te combineren en
  • vervolgens AND om de verschillende aspecten of elementen te combineren.
 6. Let er bij het selecteren van artikelen op de relevantie: gaan ze over je onderwerp/thema, geven ze een antwoord op de vragen die je hiervoor gesteld hebt! Controleer of de artikelen ook afkomstig zijn uit antropologische tijdschriften (zie de Basislijst, te vinden op de Introductiepagina in de box "Documenten voor de training").
 7. Neem alle relevante gegevens voor de beschrijving van het artikel in de bibliografie over. Bekijk de speciale regels voor antropologen: zie document (te vinden op dezelfde plek als de Basislijst) "Chicago Manual of Style".
 8. Bewaar in ieder geval ook de tekst van het abstract / samenvatting  (om ze later samen in je bibliografie te kunnen gebruiken).