Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Culturele Antropologie 1: Inleiding in CA 2018-2019: Samenvatting en feedback

In het studieonderdeel Culturele antropologie 1 maak je een geannoteerde bibliografie. Voor het zoeken van het wetenschappelijk materiaal gebruik je deze Libguide

Opdracht: Bibliografie afmaken

In de volgende werkgroep ga je met je peergroup de gevonden literatuur bespreken en keuzes maken.

Zie voor de volledige richtlijnen en inleverdata de cursushandleiding p.14-15.

Maak de geannoteerde bibliografie verder in je vrije studietijd af.

De deadline voor het inleveren van deze groepsopdracht (incl. literatuurlijst) is 4 oktober 2018:

 • voor de digitale versie onder ‘safe assignments’ op Blackboard, 4 oktober 2018 vóór 13.00 uur
 • voor de geprinte eindversie 4 oktober 2018 inleveren vóór aanvang werkgroep.

Afronding van dit practicum

In dit practicum heb je kennisgemaakt met de wijze waarop wetenschappelijke bronnen gevonden kunnen worden. Het is vanzelfsprekend niet mogelijk alle procedures en suggesties uit dit practicum direct te kunnen onthouden en hanteren. Ga daarom regelmatig naar deze LibGuide terug om alles nog eens na te lezen.

We stellen het zeer op prijs als je even een minuutje de tijd wilt nemen om ons  via de polls hiernaast van wat feedback te voorzien. Alvast bedankt!

Vergeet niet de presentielijst te tekenen voor je aanwezigheid.

Samenvatting en feedback

Het doel van deze libguide was het leren vinden en verwerken van geschikte wetenschappelijke literatuur

In deze training heb je geoefend met:

 • het afbakenen van een onderwerp
 • het vinden van de juiste zoektermen
 • het zoeken van artikelen en boeken
 • het evalueren van bronnen
 • literatuur verwijzingen volgens de citatiestijl van AAA (Chicago)

Je hebt hierbij de volgende vaardigheden opgedaan:

 • literatuur zoeken en vinden
 • onderwerp afbakenen
 • zoektermen bedenken
 • bronnen beoordelen op wetenschappelijkheid
 • correcte literatuur vewijzingen maken in Chicago Style
 • ook ben je je bewust geworden van de gevaren van het plegen van plagiaat

Wij stellen het zeer op prijs als je via de polls hiernaast je mening over deze training en de libguide wilt geven.

Je mag ook een mail sturen met vragen of  suggesties naar de vakspecialisten van Sociale Wetenschappen.

Dank je wel!

Ik heb van deze training ....

niet veel nieuws geleerd: 4 votes (50%)
best wel wat nieuws geleerd: 4 votes (50%)
veel nieuws geleerd: 0 votes (0%)
Total Votes: 8

Het niveau van de training is ....

te makkelijk: 2 votes (25%)
goed te doen: 4 votes (50%)
moeilijk: 1 votes (12.5%)
te moeilijk: 1 votes (12.5%)
Total Votes: 8

De ondersteunende libguide is:

goed te volgen: 6 votes (75%)
lastig te volgen: 2 votes (25%)
Total Votes: 8

Voor deze training heb ik ....

te weinig tijd gekregen: 0 votes (0%)
genoeg tijd gekregen: 4 votes (50%)
tijd over gehouden: 4 votes (50%)
Total Votes: 8