Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Culturele Antropologie 1: Inleiding in CA 2018-2019: Bronnen evalueren:

opdracht 7

In het studieonderdeel Culturele antropologie 1 maak je een geannoteerde bibliografie. Voor het zoeken van het wetenschappelijk materiaal gebruik je deze Libguide

Opdracht 7: Bronnen evalueren

Alle artikelen uit deze opdracht moeten verschenen zijn in een van de tijdschriften uit de Basislijst Wetenschappelijke antropologische tijdschriften. Maar als je later in je studie literatuur gaat zoeken moet je zelf kunnen beoordelen of je bronnen van voldoende wetenschappelijke kwaliteit zijn om te gebruiken.
Daarbij kun je de aanwijzingen gebruiken die op deze pagina staan om die beoordeling te maken.

Bekijk voor deze opdracht of de boeken die je gevonden hebt wetenschappelijk (genoeg) zijn:

A. Zoek van het eerstgevonden boek uit waar de auteurs/redacteuren werkzaam zijn en/of wat zij nog meer hebben geschreven.

B. Bekijk van het tweede boek bij welke uitgever het boek is uitgegeven en wat je over die uitgever kunt vinden.

C. Probeer uit te zoeken of er recensies (book reviews) zijn geschreven over de boeken die je hebt gevonden en in welke tijdschriften die dan staan en of de recensies positief of negatief zijn.

Wil je meer weten over het evalueren van bronnen kijk dan eens in de Libguide Evalueren van bronnen

Vuistregels bij selectie van bronnen

 1. Gebruik boeken geschreven door wetenschappers (staat vaak in het boek), liefst gepubliceerd door wetenschappelijke uitgeverijen.
 2. Gebruik zoveel mogelijk tijdschriftartikelen uit peer reviewed tijdschriften (staat in het tijdschrift, of kijk in de tijdschriftenlijst).

Bij gebruik van ander materiaal is het extra belangrijk zelf te controleren wat het niveau is. Dit alles uiteraard onder voorwaarde dat de bron inhoudelijk relevant is.

Hoe bepaal je de wetenschappelijkheid van bronnen?

Bij het bepalen van de kwaliteit en wetenschappelijkheid van bronnen kun je uitgaan van drie soorten controle:

 1. Controle door anderen, voorafgaand aan publicatie
  • redactie: redacties van wetenschappelijke tijdschriften zijn strenger dan die van niet-wetenschappelijke tijdschriften
  • uitgever: sommige uitgevers geven alleen wetenschappelijke boeken uit
  • peer review: sommige tijdschriften en uitgevers vragen experts vooraf publicaties (blind) te beoordelen
  • zoekmachine/online bibliografie: sommige zoekmachines nemen alleen artikelen uit hoogwaardige, peer reviewed, tijdschriften op (Scopus en Web of Science bv.)
  • financier: sommige tijdschriften vereisen dat bij onderzoek wordt aangeduid wie het gefinancierd heeft (bv. bij artikelen over tests van nieuwe medicijnen)
 2. Controle door anderen, achteraf
  • besprekingen (bij boeken): hoe zijn de recensies over het boek?
  • citaties (vooral bij artikelen:): wordt het stuk vaak geciteerd (rekening houdend met de publicatiedatum) en vooral: wat wordt er over gezegd?
 3. Controle door jezelf
  • aanduiding van auteur en datering van de tekst (vooral bij webpagina's)
  • affiliatie van de auteur: de werkkring geeft soms wat extra zekerheid over wetenschappelijk niveau, bijvoorbeeld als de auteur bij een universiteit werkt
  • gebruik van bronnen uitgegeven door wetenschappelijke uitgevers
  • aanduiding doelgroep (vooral bij websites en rapporten)
  • aanwezigheid van expliciete vraagstellingen en conclusies
  • aanwezigheid van een verantwoording van de gebruikte methode: hoe heeft men het onderzoek aangepakt, waar komen gegevens vandaan?
  • aanwezigheid voldoende en hoogwaardige literatuurverwijzingen of noten: op welke inzichten baseert men zich?
  • het niveau van het taalgebruik