Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Scopus: Snel aan de slag

Wat is Scopus?

Scopus

Scopus is een zoeksysteem met abstracts van artikelen en boekhoofdstukken op alle vakgebieden. Het bevat tevens de verwijzingen uit en citaties van die artikelen en hoofdstukken.

Gebruik UBUlink om bij het artikel zelf te komen.

Waarvoor gebruiken?

Zoeken van:

 • wetenschappelijke artikelen
 • boekhoofdstukken
 • citaties van artikelen (vanaf 1996)
 • citatiescore van auteurs (H-index)
 • citatiegegevens van de publicaties van auteurs
 • impactmeting (SNIP) van tijdschriften

Waar vind je Scopus?

Je vindt Scopus bij de zoeksystemen van de Universiteitsbibliotheek. 
De database is toegankelijk binnen de Universiteit Utrecht; daarbuiten is de toegang beperkt tot studenten en medewerkers van de universiteit.

Zoeken op onderwerp

Gebruik Engelstalige zoektermen.

Vaak kun je je beperken tot de stam van het woord aangevuld met een * (zie Zoektermen combineren en afbreken).

Beperk zo nodig op periode ('Date Range').

Zoeken naar literatuur via een artikel dat je al kent

Ga eerst naar het artikel dat je al kent, bijvoorbeeld met een zoekactie op auteursnaam en enkele woorden uit de titel (selecteer 'All Fields'); beperk eventueel op publicatiejaar.
Als je het artikel aanklikt krijg je 4 mogelijkheden om meer literatuur te vinden:

 1. 'View references' (rechts) geeft een lijst van oudere artikelen waarnaar in dit artikel verwezen wordt
 2. Via 'Cited by since 1996' (rechtsboven) vind je recentere artikelen die naar dit artikel verwijzen
 3. Via 'related documents' vind je artikelen die verwant zijn aan jouw artikel
 4. Door het aanklikken van de auteursnaam: zo zie je of hij/zij meer over het onderwerp heeft geschreven

Zoeken naar een auteur

 1. Klik op de tab 'Author Search'; volg het voorbeeld op het scherm
 2. Kies de gewenste auteur voor meer informatie over de auteur (o.a. H-index)
 3. Klik op het getal bij 'Documents' om de artikelen van deze auteur te zien

Informatie over opgenomen tijdschriften

 1. Ga naar het beginscherm (klik op 'Search' in de donkergroene balk)
 2. Klik op 'Browse Sources' rechts boven de zoekbalken.
 3. Zoeken via alfabet (links) of op woorden uit de tijdschrifttitel (zoekbalk rechts).
  N.B. Bij zoeken via het alfabet worden lidwoorden aan het begin van de titel meegeteld (bijv. The Lancet onder de letter T).

Je vindt per tijdschrift, behalve informatie over vakgebied en uitgever, gegevens over de dekking door Scopus:

 • 'Scopus Coverage Years': jaren waarover Scopus de bibliografische verwijzingen geeft
 • 'Documents available from': het aantal documenten (per jaar gesorteerd)
 • De 'Journal analyzer': 6 parameters om een tijdschrift te analyseren

Nieuws

Instructiefilmpjes

Scopus TV
YouTube-kanaal van Scopus

Puur feitelijk

 • Type inhoud: gegevens van wetenschappelijke artikelen, boeken en hoofdstukken uit boeken, conference papers
 • Dekkingsperiode: 19e eeuw tot heden; waar mogelijk worden tijdschriften geindexeerd vanaf volume 1; citatie-informatie vanaf 1996
 • Omvang: gegevens van >55 miljoen documenten uit >21.000 tijdschriften van >5.000 uitgevers
 • Vakgebieden: alle
 • Standaardzoekmethode: EN (spatie=AND)
 • Standaard uitvoervolgorde: chronologisch (nieuwste bovenaan)
 • Afkorten op woordstam met: *
 • Afkomstig van: Elsevier
 • ID voor UU-gebruikers van de PapersApp: 21878