Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Woordenboeken: Info elders

Verwante UBU LibGuides

Nog vragen?

Heb je vragen of twijfels? Stel een vraag via bibliotheek@uu.nl.

En al die praktische zaken? Zie de bibliotheekwebsite!

Deze LibGuides gaan vooral over hoe te zoeken en hoe goed om te gaan met wetenschappelijke informatie. Ga voor alle praktische informatie naar onze pagina's met praktische informatie en bibliotheeklocaties.

En volg de bibliotheek op Facebook en Twitter:  Facebook UBU Twitter UBU

Externe tutorials en hulp

Informatie over ... in Nederland:

 • Trefwoord (Fryske Academie)
  Dit is een woordenboek discussieforum, waar je op de hoogte kunt blijven van wat er allemaal gebeurt op het gebied van woordenboeken.
 • Instituut voor Nederlandse Lexicologie
  De plek voor iedereen die iets wil weten over woorden, hun spelling, vorm, betekenis of gebruik door de eeuwen heen.
  Het INL verzamelt en beschrijft de Nederlandse taal- en woordenschat van de 6de eeuw tot het heden. Daartoe horen ook alle nieuwe woorden van de Nederlandse taal: van 06-dealer tot weeralarm en van deeltijd-WW tot triobaan.
  Het INL biedt toegang tot een allesomvattende kennisbank van de Nederlandse taal: de Taalbank Nederlands. Deze kennisbank geeft een brede en volledige benadering van 15 eeuwen woordenschat.
 • De Nederlandse Taalunie
  De Nederlandse Taalunie houdt zich bezig met de Nederlandse taal, het onderwijs in en van het Nederlands en literatuur. Daarbij staat de samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen en waar mogelijk Suriname centraal.
 • Matthias de Vriesgenootschap op Facebook
  Uitwisseling van wetenswaardigheden tussen lexicografen.

Buitenland:

Woordenboeken op Twitter