Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Bibliotheekvaardigheden Humanistiek: Introductie

Training bibliotheekvaardigheden Humanistiek

Deze trainingslibguide bevat straks opdrachten voor de 2 ingeplande BiVa-practica.
Opdracht 1 zal te zien zijn na het inleidende hoorcollege van 22 september, opdracht 2 na de bijeenkomst van 29 september.

Bibliotheekvaardigheden Humanistiek (2016)

In deze training maak je kennis met het zoeken van bronnen voor wetenschappelijke doeleinden.

Het programma:

Donderdag 22 september 2016
12.30-14.45 uur

(UvH, zaal 0.38)
Introductie bibliotheekvaardigheden

Donderdag 29 september 2016
12.30 – 16.45 uur

(UB Binnenstad, zaal 0.32)
Evaluatie opdracht 1 en introductie literatuur zoeken

Donderdag 6 oktober 2016
12.30 – 16.45 uur

(UB Binnenstad, zaal 0.32)
Evaluatie opdracht 2 en introductie literatuur bewaren

De groepsindeling en tijden voor 29 september en 6 oktober worden door de docent bekend gemaakt.

Hoe werkt deze training?

In een eerste bijeenkomst met alle studenten leggen we je allerlei praktische zaken uit rond het gebruik van de bibliotheek. Daarna ga je zelf aan de slag met het zoeken naar literatuur. In oefensessies in kleine groepjes evalueren we de opdrachten van de voorgaande week en introduceren we de opdracht van de nieuwe week. Wanneer je de opdrachten goed uitvoert zul je boeken en artikelen vinden die interessant zijn voor het essay dat je schrijft.

Vergeet niet bij de bijeenkomsten de presentielijst te tekenen.

Veel succes!

De Universiteitsbibliotheek en de Universiteit voor Humanistiek

In het gebouw van de Universiteit voor Humanistiek vind je de Kerncollectie Humanistiek; deze boeken en tijdschriften zijn niet uitleenbaar. De digitale bibliotheek van de Universiteit voor Humanistiek is te vinden via mijnUvH onder Voorzieningen A-Z > Bibliotheek > Tijdschriften digitaal en is ook van thuis uit te raadplegen.

Studenten en medewerkers van de Universiteit voor Humanistiek kunnen ook gebruik maken van de diensten van de Universiteitsbibliotheek Utrecht: in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad vind je bijvoorbeeld de collecties Wijsbegeerte en Ethiek, en in de Universiteitsbibliotheek Uithof onder meer die van Sociale Wetenschappen en Theologie.

De Universiteitsbibliotheek is meer dan een gebouw. Steeds meer tijdschriften en boeken zijn digitaal beschikbaar. Om als student of medewerker van de UvH toegang te krijgen tot dit digitale materiaal moet je bij de servicebalie van de Universiteitsbibliotheek een inlogcode (Solis-ID) aanvragen (legitimatie vereist); waarmee je gebruik kunt maken van de speciale gastcomputers of het draadloze netwerk op je eigen laptop. Deze digitale tijdschriften en e-books zijn niet thuis toegankelijk.