Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

WDH-DGK: Snel aan de slag

HET DOEL VAN DEZE LIBGUIDE: hulp bij zoeken, vinden, bewaren, gebruiken van literatuur

Deze 'LibGuide' is bedoeld om studenten Diergeneeskunde te ondersteunen bij het vertrouwd raken met wetenschappelijke literatuur:

 • Jaar 1: in twee werkcolleges stapsgewijs kennismaken [WDH-project]
 • Jaar 3: in één werkcollege kennis en vaardigheden 'opfrissen' voor gestructureerd zoeken [Bachelor-thesis]
 • Alle jaren: als 'naslagwerk' bij literatuuropdrachten gedurende de hele studie.

Wetenschappelijk Denken en Handelen (WDH), Werkcollege-1: Kennismaking met wetenschappelijke literatuur

Tien basisopdrachten, plus toelichting

 

 • Voer de opdrachten individueel uit (onderling overleg is prima!), in numerieke volgorde

 

 • Lees bij elke opdracht eerst de bijbehorende toelichting:
  • gebruik hiervoor de link in de omschrijving van de opdracht
  • of klik in de menubalk onder Basiskennis op de overeenkomstige pagina
  • de 'take-home message' is weergegeven in rood
  • Ga via de gele knop terug naar de Opdracht
 • Voer dan de actiepunten uit en check het resultaat
 • Besteed maximaal 10 minuten aan één opdracht

Actiepunten

 

 • Voer alleen uit wat concreet gevraagd wordt! Dit is weergegeven In groen
 • Vervolgstappen komen later, In één of meer volgende opdrachten

.

 

Resultaat

 

 • Controleer of je alles hebt uitgevoerd
 • Check of je het gevraagde resultaat hebt bereikt.

Hierop wordt vaak voortgeborduurd in één of meer volgende opdrachten!

Verder

 

 • Opdracht afgerond?
 • Klik via het plaatje door naar de volgende Opdracht.

 


Start hier

met Opdracht 1

 

Wetenschappelijk Denken en Handelen (WDH), Werkcollege-3: Systematisch zoeken naar literatuur en hiernaar verwijzen

Zes vervolgopdrachten, plus toelichting

 

 • Gebruik de opdrachten als ankerpunten voor dit werkcollege
 • Bestudeer steeds eerst de bijbehorende toelichting
  • volg de link in de omschrijving van de opdracht,
  • of klik in de menubalk onder Zoekstrategie op de juiste pagina
  • Ga via de gele knop terug naar de Opdracht

Actiepunten

 

 • Voer zo precies mogelijk uit wat concreet gevraagd wordt!
 • Verdeel waar nodig de taken
 • Gebruik de aangeboden HULPMIDDELEN

Resultaat

 

 • Check of jullie het gevraagde hebben uitgevoerd cq het gewenste resultaat hebben bereikt.
 • Bespreek de aanpak en resultaten met elkaar en met de begeleiders (tutor, informatiespecialist)

Verder

 

 • Opdracht afgerond?
 • Klik op 'volgende stap' om verder te gaan met de volgende opdracht

Start hier

met Opdracht 11

Hulpmiddelen voor systematisch zoeken

 • RefWorks Groepsaccount, om deelwerkstukken te kunnen samenvoegen tot een gezamenlijk verslag 
 • Speciale  toegang tot CAB Abstracts in de onderwijsperiode van WDH. De (afgeschermde) link is te vinden onder: Meer weten

Werkcollege Bachelorthesis

Kennis en vaardigheden opfrissen

(al naar gelang je behoefte!)

Systematisch zoeken

(via dezelfde stappen als in WCO-3 van het 1e jaar)

Hulpmiddelen

 • Zoekformulier (zie hierboven in de box van WCO-3)
 • Tijdelijke extra toegang tot CAB Abstracts in de instructieweken Zie: Meer weten

Klaar met de Basiskennis?

Ga dan naar Opdracht 11