Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

WDH-DGK: Snel aan de slag

Hulp bij zoeken, vinden, bewaren, gebruiken van literatuur

Deze 'LibGuide' is bedoeld om studenten Diergeneeskunde te ondersteunen bij het vertrouwd raken met wetenschappelijke literatuur:

  • Jaar 1: in twee werkcolleges stapsgewijs kennismaken [WDH-project]
  • Jaar 3: in één werkcollege kennis opfrissen voor gestructureerd zoeken [Bachelor-thesis]
  • Alle jaren: als 'naslagwerk' bij literatuuropdrachten gedurende de hele studie.

Project WDH, WCO-1: Basiskennis, Individueel uit te voeren opdrachten

Basisopdrachten (10x)

Op volgorde uitvoeren

Toelichting bij elke opdracht: Basiskennis 

Max. 10 min. per opdracht

 

Actiepunten & Resultaat

Concrete beschrijving van

  • wat je moet doen (in groen)
  • wanneer je daarmee klaar bent 

Switchen Opdracht <> Toelichting

In de Opdracht doorklikken naar de bijbehorende Basiskennis; belangrijkste boodschap in rood

Terug naar de Opdracht met de gele knop

 

Start met Opdracht 1

Project WDH, WCO-3: Systematisch zoeken, Groepsopdrachten

Vervolgopdrachten (6x)

Overleggen en taken verdelen

Toelichting bij elke opdracht: Zoekstrategie

Switchen Opdracht <> Toelichting als in WCO-1

Actiepunten & Resultaat

Concrete beschrijving van

  • wat je moet doen (in groen)
  • wanneer je daarmee klaar bent

Hulpmiddelen

RefWorks Groepsaccount (voor GEZAMENLIJK verslag)

Zoekformulier (zie onderin deze box)

Speciale extra CAB Abstracts toegang tijdens en na WDH en thesis werkcolleges, zie: Meer weten

Start met Opdracht 11

Werkcollege Bachelorthesis

Kennis en vaardigheden opfrissen

(al naar gelang je behoefte!)

Systematisch zoeken

(via dezelfde stappen als in WCO-3 van het 1e jaar)

Hulpmiddelen

  • Zoekformulier (zie hierboven in de box van WCO-3)
  • Tijdelijke extra toegang tot CAB Abstracts in de instructieweken Zie: Meer weten

Klaar met de Basiskennis?

Ga dan naar Opdracht 11