Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

WDH-DGK: Snel aan de slag

HET DOEL VAN DEZE LIBGUIDE: hulp bij zoeken, vinden, bewaren, gebruiken van literatuur

In het jaar: kennis & vaardigheden verwerven [twee werkcolleges in WDH-project]

In het jaar: kennis  & vaardigheden 'opfrissen' voor gestructureerd zoeken [één werkcollege in blok Bachelor-thesis]

Gedurende de gehele studie: te gebruiken als naslagwerk bij alle literatuuropdrachten (voor als je het even niet meer weet)

WDH, Werkcollege-1: Basiskennis & Vaardigheden

 

OPDRACHTEN

 

 

 • Voer uit in numerieke volgorde; max. 10 minuten per opdracht
 • Lees altijd de bijbehorende toelichting;

via de link in de opdracht, of via Basiskennis ▼

 • In de toelichting is de 'Take-home message'  weergegeven in rood
 • Via  gele knop terug naar de Opdracht

 

ACTIEPUNTEN

 

 

 • Voer alleen uit wat concreet gevraagd wordt!

Dit is weergegeven In groen

 • Vervolgstappen komen later, in één of meer volgende opdrachten

 

 

RESULTAAT

 

 

 • Controleer of je alles hebt uitgevoerd
 • Check of je het gevraagde resultaat hebt bereikt.

Hierop wordt soms voortgeborduurd in de volgende opdrachten!

 

VERDER

 

 

 • Opdracht afgerond?
 • Klik via het plaatje door naar de volgende opdracht

Start nu ▲ met Opdracht 1

(klik op het plaatje!)

WDH, Werkcollege-3: Systematisch zoeken

 

VERVOLGSTAPPEN

 

 
 • Voer uit in numerieke volgorde:

dit is het stramien voor een systematische aanpak

 • Lees ook nu de bijbehorende toelichting:

via de link of via Zoekstrategie

 • Ga  terug naar de vervolgstap

 

ACTIEPUNTEN

 

 

 • Verdeel waar nodig zo mogelijk de taken
 • Voer zo precies mogelijk uit wat hier gevraagd wordt!
 • Gebruik de aangeboden HULPMIDDELEN: ZIE ONDER!

 

RESULTATEN

 

 

 • Check of het gevraagde is  uitgevoerd
 • Bespreek de aanpak en resultaten:
  • met elkaar
  • met de projectbegeleider en UB- informatiespecialist

 

VERDER

 

 

 • Vervolgstap afgerond?
 • Klik via het plaatje door naar de volgende stap

Start nu ▲ met Stap 11

Blok 22 - Bachelorthesis Werkcollege

 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN OPFRISSEN

Kan nooit kwaad...

Neem de opdrachten van WDH-WCO-1 nog eens door

 

HULPMIDDELEN GEBRUIKEN

 

 

 • Extra toegang tot CAB Abstracts in de onderwijsperioden (oktober en februari).

Gebruik de speciale URL en inlogcode

 • Je zoekproces in kaart met behulp van een voorgeprogrammeerd Zoekformulier

Handig voor het hoofdstuk 'Materiaal & Methoden' in je verslag of thesis!

Sla het Excel document eerst op onder een eigen naam, vul daarna in.

GRONDIG & SYSTEMATISCH ZOEKEN

Begin met het formuleren van je zoekvraag ► (klik op het plaatje)