Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 1. Wetenschappelijk verantwoord verslag leggen

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Vaste onderdelen

 

Een wetenschappelijk verslag wordt gekenmerkt door een duidelijk structuur met een aantal vaste onderdelen waaronder vermelding van de gebruikte bronnen. 

'REFERENCES' = GERAADPLEEGDE BRONNEN

Aan het eind van elk verslag staat een LIJST VAN GERAADPLEEGDE BRONNEN met alle details die nodig zijn om die bron snel te kunnen vinden

Compleet Alle bronnen waarnaar je verwijst in de voorgaande tekst
Consequent Géén bronnen waarnaar je niet verwijst; géén dubbele vermeldingen
Correct Details volgens de gangbare afspraken: alle gegevens die nodig zijn om de bron snel te kunnen vinden

'MATERIALS AND METHODS' = WERKWIJZE

In een verslag van een experimenteel onderzoek wordt in de sectie MATERIALS & METHODS beschreven hoe en waarmee de experimenten zijn uitgevoerd.

Bij een verslag van literatuuronderzoek beschrijf je je WERKWIJZE, dat wil zeggen hoe je aan de gebruikte bronnen bent gekomen, beter onder de noemer ZOEKSTRATEGIE. Dit kan in de vorm van een appendix. 

Zoektermen Welke specifieke termen heb je gebruik bij het zoeken?
Zoeksystemen Waar heb je gezocht?
Zoekmethode Van welke specifieke tools in de zoeksystemen heb je gebruik gemaakt (combinaties met AND/OR; 'cited by'; 'related publications' etc.)?
Selectie Hoe heb je een keus gemaakt bij 'te veel' bronnen?

Waarom gedetailleerde bronverwijzing?

In de wetenschap wordt voortgebouwd op het werk van anderen! 

Door bronverwijzing wordt duidelijk:

 • waar jij je informatie vandaan hebt gehaald
 • wie naar het betreffende onderwerp onderzoek heeft gedaan
 • hoe de lezer aan de betreffende publicaties kan komen

De lezer kan vervolgens ook zelf beoordelen:

 • hoe waardevol de geraadpleegde bron is
 • of het betreffende onderzoke  goed is uitgevoerd
 • of jij daaruit wel de juiste connclusies hebt getrokken.

En de eer gaat naar degenen die het toekomt! MEER WETEN? Voorkom Plagiaat!

 • het Engelse werkwoord 'cite' is niet hetzelfde als iemand (letterlijk) 'citeren'
 • de meest gebruikte vorm van verwijzen is het 'parafraseren' van elders gevonden informatie.

Terug

Een vaste opbouw en herkenbare onderdelen helpen de lezer om snel een indruk te krijgen van de inhoud.

Aanwijzingen voor de inhoud van de andere vaste onderdelen, zoals

 • ABSTRACT
 • INTRODUCTION,
 • RESULTS
 • DISCUSSION

 vind je onder 'MEER WETEN? > Onderdelen van een wetenschappelijk verslag

 

Ga nu