Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: Over deze tutorial

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Modules ter ondersteuning van de leerlijn 'Wetenschappelijk Denken en Handelen'

jaar:  ZELFSTUDIE Leerlijn WDH-1

Bedoeld al VOORBEREIDING op het uitvoeren van de 'projectopdracht':

verwerven van basiskennis en -vaardigheden voor het werken met wetenschappelijke literatuur

 

Je voert individueel 10 concrete opdrachten uit

 • Opdracht 1-3: kennismaking met begrippen en gereedschap
 • Opdracht 4-8: aan de slag met literatuur, gebruik van tools

 

Hoe voer je de opdrachten uit?

OPDRACHT ACTIEPUNTEN RESULTAAT VERVOLG

Lees eerst de opdracht

Lees dan de bijbehorende basiskennis

Die vind je door te klikken op de link; keer daarna terug naar de opdrachtpagina via de gele knop

 

Voer uit wat concreet gevraagd wordt. Dit is weergegeven in groen

Doe nog géén vervolgstappen! Die komen later aan bod.

 

Check of je nu datgene hebt bereikt of verkregen wat hier is omschreven

 

Klik dan op het plaatje om naar de volgende opdracht te gaan.

begin hier met opdracht 1

 

Wat kun je na afloop?

 • Betrouwbare basisinformatie vinden over een willekeurig onderwerp
 • Boeken en e-books vinden, inzien, lenen
 • Artikelen vinden aan de hand van een reeds gegeven publicatie
 • Literatuur opslaan in RefWorks
 • Correct verwijzen naar geraadpleegde bronnen m.b.v. RefWorks

Klaar om te beginnen?  Klik op het plaatje voor de eerste opdracht  begin hier met opdracht 1

jaar:  WERKCOLLEGE Leerlijn WDH-1

Specifieke literatuur zoeken voor de 'projectopdracht':

zoeken in wetenschappelijke zoeksystemen, met gebruikmaking van specifieke tools.

 

Je gaat met je projectgroepje onder leiding van de informatiespecialist op een systematische manier op zoek naar literatuur voor jullie 'project' onderwerp

 

Wat kun je na afloop?

 • Hoofd- en deelvragen opsplitsen in aspecten
 • Zoektermen bedenken/vinden voor alle aspecten
 • Systematische zoekactie opzetten
 • Gebruik maken van specifieke hulpmiddelen in PubMed en in CAB Abstracts
 • Artikelen opslaan in RefWorks
 • RefWorks gebruiken (in Word en in Googledocs) voor het verwijzen naar bronnen

 

Waar vind je de aanwijzingen terug?

jaar:  ZELFSTUDIE Leerlijn WDH-3

Opfrissen van je kennis en vaardigheden voor het zoeken naar literatuur voor je bachelor-thesis:

het opstellen een zoekprofiel en het systematisch zoeken in verschillende zoeksystemen 

 

Voer de 5 stappen uit die leiden tot een goede zoekstrategie

klik op het plaatje om te beginnen   

jaar:  WERKCOLLEGE Leerlijn WDH-3

Specifieke literatuur zoeken voor je bachelor-thesis, en daarnaar correct verwijzen in een tekst

Je kunt individuele hulp krijgen bij:

 • het opzetten van je zoekprofiel
 • het zoeken in verschillende wetenschappelijke zoeksystemen
 • het verkrijgen van minder gebruikelijke literatuur (oude publicaties, rapporten, congresverslagen, ...)
 • het opslaan van minder gebruikelijke bronnen (richtlijnen, wetgeving, voorschriften, ...) in RefWorks
 • het gebruik van RefWorks (speciale opmaakstijlen, aanpassen van 'references', ontdubbelen, ...)

 

Kom met specifieke vragen naar het werkcollege;

doe ter voorbereiding de ZELFSTUDIE Leerlijn WDH-3!