Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training BIO Introductie in de Biologie eerstejaars : 1. Introductie

Training informatievaardigheden bij cursus Introductie in de Biologie

In deze training leer je systematisch zoeken en bronnen gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden. Je leert ook je bronnen te evalueren op wetenschappelijk niveau en vast te leggen met behulp van RefWorks.

Deze training staat niet op zichzelf. Het zijn vaardigheden die je in andere onderdelen van Introductie in de Biologie ook gebruikt. Bovendien zal het ook van nut zijn in andere cursussen en later in je Master of werkomgeving.

NB De website bij deze training is onderdeel van een grotere site met tientallen "LibGuides"    die ondersteuning bieden bij het zoeken naar en gebruiken van wetenschappelijke bronnen.

Wij zijn wel erg geïnteresseerd in feedback op deze training. Laat die svp achter op tab Feedback en contact.

Richtlijnen: hoe werkt dit practicum?

Dit is een individuele training die je in 2 uur kunt doorlopen. Het is verstandig vooraf steeds de inhoudelijke uitleg die op alle pagina's rechts staat door te nemen.
In de linkerkolom (vanaf TAB 2.b) staan telkens de opdrachten in een blok met een groene kop. De opdrachten zijn genummerd 1 t/m 33

De training bestaat uit drie onderdelen:

  • Zoeken
  • Bronnen evalueren
  • Referenties bewaren met Refworks

Let op: Het eigenlijke Zoeken en Bronnen evalueren bestaan uit een hoofdpagina en onderliggende pagina's.

Tips bij het doorlopen van de training:

  • Open deze pagina van de LibGuide in een tweede venster of browsertab, zodat je de rest van de guide bij de hand houdt.
  • Open eventuele hulpmiddelen of extra sites ook in een apart venster of browsertab.
  • De informatie in de rechterkolom is vooral het hoe en waarom van de aanpak.
  • In de linkerkolom staan telkens de opdrachten in een blok met een groene kop. De opdrachten zijn genummerd 1 t/m 33..

Veel succes!