Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Culturele Antropologie 1: Inleiding in CA 2016-2017: 1. Introductie

In het studieonderdeel Culturele antropologie 1 maak je een geannoteerde bibliografie. Voor het zoeken van het wetenschappelijk materiaal gebruik je deze Libguide

Geannoteerde bibliografie

Maak een geannoteerde bibliografie die bestaat uit:

 • 5-7 referenties aan boeken.
 • 10-13 referenties aan artikelen uit antropologische wetenschappelijke tijdschriften.
 • 7 van die artikel-referenties moeten uit tijdschriften komen die in de basislijst antropologische wetenschappelijke tijdschriften staan (zie de box hier onder). 
 • Minstens 10 referenties zijn ná 2000 gepubliceerd.
 • Alleen artikelen in het Engels of het Nederlands.

Zie voor de volledige richtlijnen de studiewijzer p.14-15.

Op 6 oktober 2016 vóór 13:00 uur lever je een digitale versie van je bibliografie in via Blackboard safe assignments.

Op 6 oktober lever je eveneens een geprinte versie van de bibliografie in vóór aanvang van je werkgroep.

Richtlijnen: hoe werkt dit practicum?

 1. In het studieonderdeel 'Culturele Antropologie 1' maak je een geannoteerde bibliografie (zie Studiewijzer) bij een thema dat is aangereikt door de werkgroepdocent.
 2. In deze LibGuide wordt regelmatig verwezen naar teksten uit de cursus. Bijvoorbeeld de "Studiewijzer" en de "basislijst". Deze documenten tref je aan in de box "Documenten voor de training" op deze eerste pagina.
 3. Tijdens het practicum werk je in groepjes van twee of drie. Je geannoteerde bibliografie is echter een individuele opdracht.
 4. Noteer je vorderingen op het invulformulier dat je krijgt. Dit formulier neem je straks mee en zorgt er onder andere voor dat je alles nog terug kunt vinden.
 5. Met vragen kun je terecht bij de practicumbegeleiders die in de zaal aanwezig zijn. 
 6. Deze LibGuide blijft beschikbaar na dit practicum dus je kunt hem gebruiken bij het afmaken van je opdracht in je vrije studietijd. De LibGuides zijn ook vanuit huis te raadplegen (zie de box hieronder).
 7. Teken na afloop de presentielijst om je aanwezigheid bij dit practicum vast te leggen!
 8. Laat je ingevulde formulier zien aan de docent of een van de practicumbegeleiders voordat je vertrekt.

Toegang vanuit huis

Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht krijgen toegang tot de zoeksystemen, digitale boeken en digitale tijdschriften van de Universiteitsbibliotheek met hun Solis-id of UMC-account. Zie inloggen & toegang.