Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Culturele Antropologie 1: Inleiding in CA 2017-2018: Introductie

In het studieonderdeel Culturele antropologie 1 maak je een geannoteerde bibliografie. Voor het zoeken van het wetenschappelijk materiaal gebruik je deze Libguide

Introductie

 

Deze libguide  is in bewerking voor het studiejaar 2018-2019

 

In deze LibGuide bij het vak Culturele Antropologie maak je kennis met het zoeken en vinden van wetenschappelijke literatuur. Deze (informatie)vaardigheid zul je verder in je studie nog vaak nodig hebben, bijvoorbeeld bij het schrijven van essays of je scriptie.

In het bibliotheekpracticum ga je een geannoteerde literatuurlijst maken (zie Cursushandleiding) en volg je de deelopdrachten in deze trainingsmodule.

Links op de pagina vind je steeds de (deel)opdracht. In de rechterkolom vind je een overzicht van de kennis die je nodig hebt om de opdracht te maken.

Op ... 2018 vóór 13:00 lever je (per peergroup) een digitale versie van je bibliografie in via Blackboard safe assignments. Op die dag lever je eveneens (per peergroup) een geprinte versie van de bibliografie in vóór aanvang van de werkgroep.

 

Doel van deze training

Doel

 • Het leren vinden van geschikte wetenschappelijke literatuur via de website van de Universiteitsbibliotheek Utrecht 

Inhoud

 • Het afbakenen van een onderwerp
 • Het vinden van de juiste zoektermen
 • het zoeken van artikelen en boeken
 • Het evalueren van bronnen
 • bewustwording van plagiaat
 • literatuur verwijzingen volgens de citatiestijl van AAA (Chicago)

Vaardigheden

 • Literatuur zoeken en vinden
 • Onderwerp afbakenen
 • Zoektermen bedenken
 • Bronnen beoordelen op wetenschappelijkheid
 • Correcte literatuur vewijzingen maken in Chicago Style