Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Introductie ASW Academische vaardigheden (2016-2017): Introductie

Introductie

In deze LibGuide bij het vak IASW maak je kennis met het vinden van wetenschappelijke literatuur. Deze (informatie)vaardigheid zul je verder in je studie nog vaak nodig hebben, bijvoorbeeld bij het schrijven van essays of je scriptie.

Neem deze LibGuide door: tabblad voor tabblad en van links naar rechts. 

In het bibliotheekpracticum gebruiken we tabblad 1, 2 en 3.

In een andere deel van dit blok wordt ingegaan op het correct  gebruiken van de APA regels (tabblad 4)

Links bovenaan vind je steeds de opdracht. In de andere boxen vind je verdere informatie en hulpbronnen.

Je krijgt een formulier uitgedeeld waarop je steeds je resultaten tijdens deze training bijhoudt. 

Thuis ook toegang tot zoeksystemen

Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht krijgen toegang tot de zoeksystemen, digitale boeken en digitale tijdschriften van de Universiteitsbibliotheek met hun Solis-id of UMC-account. Zie inloggen & toegang.

Deze LibGuide

Doel

  • Het leren vinden van geschikte wetenschappelijke literatuur via de website van de Universiteitsbibliotheek Utrecht 

Inhoud

  • Het vinden van wetenschappelijke artikelen waarvan de gegevens bekend zijn (opdracht 1)
  • Het vinden van wetenschappelijke artikelen over een bepaald onderwerp (opdracht 2)
  • Zoektermen formuleren (opdracht 2)
  • Het beoordelen van een wetenschappelijk tijdschrift (opdracht 3)

Vaardigheden

  • Literatuur zoeken en vinden
  • Onderwerp afbakenen en zoektermen bedenken
  • Tijdschriften beoordelen
  • Correct verwijzen (APA)

Werkwijze

  • Trainingslibguide als onderdeel van de leerlijn Academische Vaardigheden ASW