Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Introductie ASW Academische vaardigheden (2017-2018): Introductie

Introductie

In deze LibGuide bij het vak IASW maak je kennis met het vinden van wetenschappelijke literatuur. Deze (informatie)vaardigheid zul je verder in je studie nog vaak nodig hebben, bijvoorbeeld bij het schrijven van essays of je scriptie.

In het bibliotheekpracticum gebruiken we tabblad 1, 2 en 3 en doen we de bijbehorende opdrachten.

In een ander deel van dit blok wordt ingegaan op het correct  gebruiken van de APA regels (tabblad 4). In deze libguide vind je wel de kennis hierover, maar er is geen opdracht voor opgenomen.

Rechts op de pagina vind je steeds de opdracht. In de linkerkolom vind je een overzicht van de kennis die je nodig hebt om de opdracht te maken en verwijzingen naar de pagina's waar je deze kennis kunt opdoen.

Je krijgt een formulier uitgedeeld waarop je steeds je resultaten tijdens deze training bijhoudt. Dit formulier laat je aftekenen door een aanwezige docent en neem je mee om het bij de eerstvolgende werkgroep bij je eigen IASW-docent in te leveren.

Deze LibGuide

Doel

  • Het leren vinden van geschikte wetenschappelijke literatuur via de website van de Universiteitsbibliotheek Utrecht 

Inhoud

  • Het zoeken van (full text) wetenschappelijke publicaties waarvan de gegevens bekend zijn (opdracht 1)
  • Het zoeken van wetenschappelijke artikelen over een bepaald onderwerp (opdracht 2)
  • Het beoordelen van een wetenschappelijk tijdschrift (opdracht 3)
  • Refereren in APA style (geen opdracht)

Vaardigheden

  • Literatuur zoeken en vinden
  • Onderwerp afbakenen
  • Zoektermen bedenken
  • Tijdschriften beoordelen op wetenschappelijkheid
  • Correct verwijzen in APA

Toegang tot zoeksystemen, digitale boeken en digitale tijdschriften

Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht krijgen toegang tot de zoeksystemen, digitale boeken en digitale tijdschriften van de Universiteitsbibliotheek met hun Solis-id of UMC-account. Zie inloggen & toegang.